Kadra

Nauczyciele

 

Anita Bembnowicz-Matuszewska

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • wywoływania mowy metodą "werbo-tonalną", arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym oraz sprawiającym trudności wychowawcze, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami; liczne kursy doskonalące w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej    i specjalistycznej,  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Staż pracy:  8 lat, od 2017r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • słuchanie dobrej muzyki, sporty, czytanie książek

 

Joanna Bojarzyńska

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność : Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Stopień awansu:

nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą 

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, komunikacji alternatywnej,  integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aktywnych metod pracy, wykorzystania technik artystycznych (muzycznych, plastycznych, technicznych)

 

Staż pracy:  37 lat w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • dobra książka historyczna, wypady rowerowe za miasto, zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski

 

Karolina Bojdak-Zarzycka

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Stopień awansu:

nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami, komunikacji alternatywnej

 

Staż pracy: ​4 lata, od 2016r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • czytanie książek, sport  siatkówka, jazda na rowerze) ....... a moje hobby? ....  to gotowanie
   

Katarzyna Dobromilska (pomoc nauczyciela w grupie integracyjnej)

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Rewalidacji osób chorych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kwalifikacje:

 • rewalidacja osób chorych, oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, arteterapii, współpracy z rodzicami, doskonalenia znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

Staż pracy:  9 lat,  od 2014r. w naszym Przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • sport, dobra książka i film (najlepiej filmy przyrodnicze, dokumentalne i horrory), zwierzęta

 

Alicja Karaś

Wykształcenie:

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Sulechowie, kierunek: wychowanie przedszkolne oraz studiów licencjackich w zakresie Pedagogiki rodzinnej i opiekuńczo-wychowawczej na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne, pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • pedagogiki przedszkolnej, edukacji prozdrowotnej, edukacji artystycznej, profilaktyki przeciwko agresji

 

Staż pracy: 32 lat, od 2000r. w naszym Przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • muzyka, dobre polskie kino, gotowanie

 

Dorota Krzyżanowska

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna                        i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia ręki i grafomotoryka

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami.

 

Ponadto kursy: "Latawiec i wiatr”, " Taniec z rekwizytem”,  Budowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych”, -„ Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc według standardów ERC oraz ILCOR”, „ Indywidualizacja pracy z dziećmi o różnym potencjale i potrzebach edukacyjnych podczas zajęć w grupie przedszkolnej”, „ Tańce integracyjne w pracy z grupą”, „ Dziecko- przedszkolak, uczeń- diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych”, „ Tańczymy niezapomniane hity z dziećmi- kolor zielony”, Warsztaty muzyczno- taneczne   „ Magiczne dźwięki piosenki”, „ Taneczna integracja”.

Staż pracy: 37 lat w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby: 

 • praca w ogródku, pieczenie ciast

 

Beata Polikowska

Wykształcenie:

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie kształtowania środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, nauczanie geografii, inżynieria środowiska, zarządzamnie oświatą

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • psychomotoryki, arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami oraz kurs kierownika wycieczek szkolnych.

 

Staż pracy:  14 lat,od .2007r. w naszym Przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • fotografowanie, podróże, dobra książka, muzyka, malarstwo

 

Elżbieta Ułasik

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego na Wyższej Szkole Humanistycznej im króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie oraz absolwentka studiów licencjackich w zakresie Pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej na Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie

Stopień awansu:

nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • kurs kierownika wycieczek, Metody Dobrego Startu, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, arteterapii, współpracy z rodzicami 

 

Staż pracy:  14 lat, od 2016r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • wszelkiego rodzaju robótki ręczne (szydełko, haft), szycie, kwiaty ze wstążki, taniec, śpiew

 

Barbara Walas 

Wykształcenie: 

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Edukacja medalna i informatyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Stopień awansu:

nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

 •  edukacja medialna i iinformatyczna, logopedia i terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • instruktor dyscypliny sportu - szachy, trener - wykładowca języka migowego, terapia ręki I i II stopnia, mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii, jąkanie wczesnodziecięce - diagnoza i terapia.

 

Staż pracy:  14 lat, od 218r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • szachy, muzealnictwo (kolekcjonerstwo antyków), literatura, film

 

Marta Walków-Mazak

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Organizacji życia szkoły i pracy opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • pracy z dziećmi posiadającymi różne dysfunkcje, pracy z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze dotyczące agresywnego zachowania się,  uatrakcyjnienia zajęcia z dziećmi w zakresie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, arteterapii, muzykoterapii, Metody Dobrego Startu, zajęc ruchowych z wykorzystaniem chusty Klanza i Elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i inne.

 

Staż pracy: 10 lat, od 2008r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

"Wolny czas poświęcam pracy :)  
Oprócz tego staram się jak najwięcej czasu poświęcać mojej rodzinie. Zalezy mi na tym, aby był to czas spędzony bardzo aktywnie. Dużo jeździmy na rowerze i gramy w piłkę. Uwielbiamy razem jeździć na mecze żużlowe do Zielonej Góry. Oczywiście Falubaz rządzi !!! Dodatkowo od niedawna jestem również fanką Zagłębia Lubin."

                                                                                                                                     - Marta Walków-Mazak

 

Joanna Wczelik

Wykształcenie:

Absolwentka studiów

Stopień awansu:

nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

Staż pracy:  3 lata, od 2018r. w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 

Dorota Wełygan

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Stopień awansu:

nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia ręki i grafomotoryka

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami.

 

Staż pracy:  35 lat, od 1983r.  w naszym przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • sport, książki biograficzne i sensacyjne, jazda na rowerz

 

Renata Wolna

Wykształcenie:

Absolwentka studiów licencjackich w zakresie pedagogiki, specjalnośc: Pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Wartszawie

Stopień awansu:

nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

 • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach programu "Przyjaciele Zippiego" (mający na celu promocje zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dzieci w wieku 5-6 lat), arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej,  pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, współpracy z rodzicami;

 

Staż pracy:  35 lata, od 1991r.  w naszym Przedszkolu

Zainteresowania, hobby:

 • pieczenie ciast, gotowanie

 

 

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć