Rada Rodziców

 

Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola, działającym na podstawie art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59).

W skład Rady Rodziców naszego Przedszkola wchodza przedstawiciele Rodziców z 6 grup tzw. trójki grupowe. Rada działa zgodnie z ustanowionym Regulaminem, wybiera ze swego składu: przwodniczącego (-cą), skarbnika, sekretarza, komisję żywieniową i rewizyjną.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców ustalona na zebraniach ogólnych Rodziców w dniach 4 i 5 września 2018r. wynosi 60,00zł. Składkę możemy płacić w całości lub podzieloną na części u Intendentki p. Marleny Szczerbińskiej lub na konto Rady Rodziców:   Bank Spółdzielczy w Kożuchowie 80 9673 0007 0001 0009 2702 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący - Andrzej Mazurkiewicz (Gr. Biedronki)

Skarbnik - Karolina Sztonyk (Gr. Sowy)

Sekretarz - Karolina Czubik (Gr. Kaczuszki)

Komisja rewizyjna: Justyna Wychowałek (Gr. Motylki) , Helena Borowska (Gr. Sowy), Justyna Konsewicz (Gr. Biedronki)

Komisja żywieniowa: Joanna Waśkiewicz (Gr. Biedronki), Kamila Surdy (Gr. Żabki), Magdalena Ciesielska (Gr. Pszczółki)

Członkowie - Magdalena Michalska (Gr. Sowy), Anna Bogusz (Gr. Motylki), Magdalena Grocholska (Gr. Motylki i Pszczółki), Jagoda Woźniak (Gr. Kaczuszki), Małgorzata Pacała (Gr. Kaczuszki), Angelika Jakubska (Gr. Żabki), Natalia Wykocka (Gr. Żabki), Karolina Górecka (Gr. Pszczółki) 

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć