• Kształcenie na odległość w Pszczółkach

    •  

                                                                 Wrocław: Zabierz malca na spotkanie z "Pszczółką Mają" | Serwis Ekologiczny

     W 2020r. na tej stronie prowadziliśmy zajęcia zdalne dla dzieci 4-5-6 letnich. Propozycje przygotowały Panie Ala i Ela

      

     Piątek 04.12.2020

     PORANNA  ZABAWA RUCHOWA

     Zabawa muzyczno ruchowa z mamą

     https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY&ab_channel=Kreatywnenauczycielki

     ZAJĘCIE 1: AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     Utrwalenie wiersz pt.: ,,Drogi Mikołaju”                              

     1. Proszę o wspólne powturzenie treści wiersz:

           ,,Drogi Mikołaju”

     Święty Mikołaju prosimy Cię grzecznie
     W dzień swojego święta bądź z nami koniecznie.
     My już od tak dawna na Ciebie czekamy
     Co dzień być grzecznymi zawsze się staramy.
     Kiedy jesteś z nami to jest dzień wesoły.
     A więc nie zapomnij o Pszczółkach wesołych.

     1. Rozmowa na temat treści wiersza:

     -  W, którym dniu grudnia Mikołąj obdarowuje dzieci prezentami?

     - Jak dzieci mogą się przygotować do odwiedzin Mikołaja?

     (posprzątać zabawki, nauczyć się wierszyka lub piosenki, obiecać mamusi, że będą grzeczne)

     - Po czym w przedszkolu dowiemy się, że zbliża się Mikołaj? ( będzie miał dzowneczek i zadzwoni)

     - W jaki sposób dzieci powinny zachować się po otrzymaniu upominku od Mikołaja? ( podziękować)

      

     3. Proszę, aby dziecko samo spróbowało powtórzyć treść wiersza.

     4. Wysłuchajmy piosenki " Bo jest taki dzień" podsumowującej rozmowę:

          

      

     ZAJĘCIE  2:   ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE

     Proszę o wykonanie ćwiczeniń zgodnie z instrukcją:

     Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci

     https://www.youtube.com/watch?v=GtIqgYZgPoU&ab_channel=KLUSKA

     DODATKOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

     1.Wskaż drogę Mikołajowi do worka z prezentami:

     2. Rysuj po śladzie:

     3. Bajka do oglądania:

     "Gdzie jesteś Mikołaju"

     4.Wykonaj Mikołąja według wzoru:

     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     CZWARTEK  03.12.2020

      PORANNA  ZABAWA RUCHOWA

     „Kto jak skacze?”

     https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&ab_channel=WYGIBASYTV-piosenkidladzieci

      

     ZAJĘCIE 1: 

     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA- UTRWALENIE PIOSENKI  -  "Święty Mikołaju"

     1.Proszę o wysłuchanie piosenki:

      

      https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI&ab_channel=Mcandrea60

     Tekst piosenki :

     "Święty Mikołaju"

     1. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
      dzieci już czekają, gdzieś ty gdzie?
      A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
      przez komin zawołał: spieszę się!

      Ref.: Worek prezentów wielki mam
      dobrze marzenia wasze znam.
      Wiem, że czekacie cały rok,
      więc wydłużałem krok.

      II. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
      dzieci cię kochają, czy ty wiesz?
      A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
      do dzieci zawołał : Ja was też!

       

     Ref.: Worek prezentów wielki mam
     dobrze marzenia wasze znam.
     Wiem, że czekacie cały rok,
     więc wydłużałem krok.

      

     2.Omówienie z dziećmi treści i charakteru piosenki wysłuchanej piosenki.

     - o czym opowiada piosenka?

     - w czym niósł prezenty Mikołaj?

     - czy ta piosenka jest smutna czy wesoła?

      

     3.Ponowne zaśpiewanie piosenki.

     4.Zabawa ruchowa podczas śpiewania piosenki.

     - dziecko naśladuje, że niesie worek z prezentami, idzie w rytmie melodii,

     5.Dziecko samodzielnie śpiewa refren piosenki.

      

      ZAJĘCIE 2 :   AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

     Utrwalamy nazwy czterech pór roku.

      1.Proszę o wysłuchanie wierszyka:

      

     Cztery pory roku mamy,

      Cztery pory roku znamy:

     WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA...

      I od nowa się zaczyna …

      

     - Ile pór roku było wymienionych w wierszu?

     - Proszę wymienić pory roku występujące w wierszu,

     - Czy wiecie, jakie kolory wiążą się z każdą z tych pór roku?

     - Jak nazywa się pora roku, która rozpocznie się za kilka dni?

     - Wymieńcie zmiany zachodzące w przyrodzie związane z każdą porą roku:

     - proszę jeszcze raz wymienić następujące po sobie pory roku.

      

     DODATKOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

     1.  Film do obejrzenia w wolnej chwili :

     Bajka o Mikołaju

     2.   Zadania do wykonania w wolnej chwili:

     Jak narysować Mikołaja?

     https://www.youtube.com/watch?v=RxILEDCOPw8&ab_channel=RysowanieiKolorowaniedlaDzieci

      

     Połącz z odpowiednią porą roku:

     Narysuj renifera:

     Wykonaj Mikołajkową mandalę

     **********************************************************************************************

     Środa 02.12.2020

      

     PORANNA  ZABAWA RUCHOWA

     Głowa, ramiona, kolana, pięty.

     Dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z treścią zabawy i pokazem.


      

      https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&ab_channel=PIOSENKIDLADZIECIBZYKtv

      

     ZAJĘCIE 1: AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     Nauka wiersz pt.: ,,Drogi Mikołaju”

                                        

     1. Proszę przeczytać wiersz:

           ,,Drogi Mikołaju”

     Święty Mikołaju prosimy Cię grzecznie
     W dzień swojego święta bądź z nami koniecznie.
     My już od tak dawna na Ciebie czekamy
     Co dzień być grzecznymi zawsze się staramy.
     Kiedy jesteś z nami to jest dzień wesoły.
     A więc nie zapomnij o Pszczółkach wesołych.

     1. Rozmowa na temat treści wiersza:

     -  O co prosiły dzieci Mikołaja?

     - Co mu obiecywały?

     - Dlaczego tak czekały dzieci na Mikołaja?

     - Kiedy Mikołaj odwiedza dzieci? (6 grudnia)

     3. Proszę wspólnie z dzieckiem powtórzyć treść wiersza.

          

     4.Przypomnienie z dzieckiem nazw dni tygodnia, policzenie za ile dni Mikołaj nas odwiedzi?

     (poniedziałek, worek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jaki jest dziś dzień- środa- ile dni pozostało do niedzieli, kiedy Mikołaj odwiedza dzieci?

     5. Proszę wspólnie z dzieckiem utrwalić treść wiersza.

      

     ZAJĘCIE  2:   ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE

      Gimnastyka z mamą

     Proszę o wykonanie ćwiczeniń zgodnie z instrukcją:

     https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU&ab_channel=Ola%C5%BBelazo

      

     DODATKOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

     1.Dpkończ Mikołaja:

      

     2.Bajka do obejrzenia:

     https://www.youtube.com/watch?v=LZDmjFtUv3w&ab_channel=Bajedladzieci 

      

     3.Piosenka do zabawy:

     https://www.youtube.com/watch?v=LZDmjFtUv3w&ab_channel=Bajedladzieci 

      

     4.Pokoloruj według wzoru:

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

     WTOREK 01.12.2020

      

      PORANNA  ZABAWA RUCHOWA

     „Rączki dwie”- ćwiczenia wykonujemy zgodnie z pokazem i treścią zabawy.

     https://www.youtube.com/watch?v=l91cyahu83o&ab_channel=Zabawa-Taniec-Energia  

     ZAJĘCIE 1:

     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA- PIOSENKA  -  "Święty Mikołaju"

     1.Proszę o wysłuchanie piosenki:

      

      https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI&ab_channel=Mcandrea60

     Tekst piosenki :

     "Święty Mikołaju"

     1. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
      dzieci już czekają, gdzieś ty gdzie?
      A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
      przez komin zawołał: spieszę się!

      Ref.: Worek prezentów wielki mam
      dobrze marzenia wasze znam.
      Wiem, że czekacie cały rok,
      więc wydłużałem krok.

      II. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
      dzieci cię kochają, czy ty wiesz?
      A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
      do dzieci zawołał : Ja was też!

       

     Ref.: Worek prezentów wielki mam
     dobrze marzenia wasze znam.
     Wiem, że czekacie cały rok,
     więc wydłużałem krok.

      

     2.Omówienie z dziećmi treści wysłuchanej piosenki.

      

     - co dzieci robiły w oczekiwaniu na Mikołaja? ( śpiewały piosenkę, wyglądały czy idzie)

     - co dzieciom odpowiedział Mikołaj ( niesie worek, w którym ma prezenty ponieważ zna marzenia dzieci, które czekały na niego cały rok)

     - co dzieci wyznały Mikołajowi i jaka była jego odpowiedź?

     3.Powtórzenie treści piosenki.

     4.Ponowne zaśpiewanie piosenki.

     5.Powiedzcie, jak będzie wyglądało nasze spotkanie z Mikołajem                  w przedszkolu, czy nas odwiedzi, czy przyniesie nam upominki, jak go przyjmiemy?

      

     - możemy Mikołajowi zaśpiewać piosenkę,

     - możemy go poczęstować mleczkiem i ciateczkami,

     możemy też nauczyć się i powiedzieć Mikołajowi wierszyk.

      

     6.Zabawa ze śpiewem- idzie Mikołaj i rozdaje prezenty- dziecko naśladuje Mikołaja.

      

      

      ZAJĘCIE 2 :   AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA- Mikołaj z kół.

     Do wykonania pracy potrzebny będzie kolorowy papier: biały, czerwony          i żółty, klej, nożyczki.

     Proszę wykonać pracę według pokazanego wzoru:

      Jeżeli któś nie poziada kolorowego papieru może pokolorować rysunek Mikołaja:

      

     DODATKOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

     1.  Film do obejrzenia w wolnej chwili :

     Renifery Świętego Mikołaja

      

     2.Wytnij i sklej Mikołaja

     3. Narysuj prezenty w worku Mikołaja

     4. A może wolicie zatańczyć taniec dla Mikołaja?

      

     Poniedziałek 30.11.2020 

     PORANNA  ZABAWA RUCHOWA
      

     Gimnastyka z Fruzią:

     Dzieci wykonują ćwiczenia, o których śpiewa Fruzia.

      

     https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas

      

     ZAJĘCIE 1: AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA –                                             

       „Gdzie mieszka Mikołaj?”

       Proszę o obejrzenie bajeczki.

     https://www.youtube.com/watch?v=sRteMg2irkc&ab_channel=BarbatkoBarbaraBasiaSz
      

     Rozmowa na podstawie treści obejrzanej bajki:

     - Gdzie mieszka Mikołaj?

     - Jak wygląda kraina, w której mieszka Mikołaj?

     - Czym zajmują się krasnale?

     - Jak wygląda ubiór Mikołaja?

     - Kim są pomocnicy Mikołaja?

     - Na jakie prezenty czekają dzieci?

     - W czym nosi prezenty Mikołaj?

     - Jak nazywają się zwierzęta, które ciągną sanie Mikołaja?

      - Poznanie daty odwiedzin Mikołaja- 6 grudnia

     - Jeśli nie przygotowaliście jeszcze listu do Świętego Mikołaja to jest     

       najwyższy czas. Zabierajcie się do pracy ponieważ zostało tylko 6 dni.

     ZAJĘCIE  2:   ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE

     Proszę o wykonanie ćwiczeniń zgodnie z instrukcją:

      

      

      https://www.youtube.com/watch?v=UjPLYG5a0_g&ab_channel=PrzemekBugaj

     DODATKOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

     1.Doprowadź Mikołaja do sań:

     2. Narysuj po śladzie Mikołaja.

     http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/rysowanie-po-sladzie-1.pdf?_ga=2.13327359.919172710.1606645209-111056107.1606645209 

     3. A teraz proponuję taniec Małych Mikołajków.

      

      

      

     **********************************************************************************************

     **********************************************************************************************

     WITAMY NA STRONIE GRUPY PSZCZÓŁEK, POZDRAWIAMY WSZYSTKIE DZIECI ORAZ RODZICÓW, KTÓRZY BĘDĄ OD JUTRA PRACOWALI Z DZIEĆMI W DOMACH - WASZE PANIE ALA I ELA

      

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 22.06 – 26.06.2020 ,,Bezpieczne wakacje”

     Poniedziałek 22.06.2020

     Poranek – Zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Zapoznanie z nową porą roku - lato. Wysłuchanie wiersza ,,Na wakacje ruszać czas”.

     Rozmowa na temat wakacyjnych przygód nad wodą, w górach. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji - słuchanie zagadek, dopowiadanie ich zakończenia.

     Zasady bezpieczeństwa na rowerze – bajka dla dzieci

     https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - z nazywaniem części ciała (wg W. Sherborne)

     Karta pracy:

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Zadanie dodatkowe:

     Karta pracy - Jaką pamiątkę znad morza przywiozą dzieci

     Piosenka ,,Niech żyją wakacje” - przypomnienie piosenki związanej z wakacjami

     https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

     Wtorek 23.06.2020

     Poranek – Zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Słuchanie piosenki ,,Lato na dywanie”. Rozmowa na temat treści piosenki. Zabawy rytmiczne – Śpiewanie piosenki, rytmiczne klaskanie; wystukiwanie rytmu za pomocą np. łyżki, uderzaniem dwóch klocków.

     Piosenka ,,Lato na dywanie”

     https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Lody – praca plastyczna według podanej instrukcji. Potrzebne materiały: kolorowa kartka A4, folia piankowa, tektura falista, nożyczki, klej, drobne koraliki, ziarenka, np. mak, gorczyca

     Karta pracy;

     Obrazek wakacyjny – rysowanie po śladzie

     Zadania dodatkowe:

     Piosenka dla taty ,,Tato, już lato”

     https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8

     Środa 24.06.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Duży i mały skok”

     https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8Mz

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Słuchanie wierszy ,,Do widzenia przedszkole”, ,,Pożegnanie przedszkola”. Rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego. Zachęcenie do wspominania pobytu w przedszkolu.

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - z nazywaniem części ciała (wg W. Sherborne)

     Karta pracy:

     Pomaluj pola z kropką

     Zadanie dodatkowe:

     Piosenka ,,Kończymy już przedszkole”

     https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w

     Kolorowanki wakacyjne

     Czwartek 25.06.2020

     Poranek – Zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     „Długi, krótki” – ćwiczenia w mierzeniu długości, porównywanie długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości.

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Samolot z papieru - praca według podanego linku

     https://www.youtube.com/watch?v=InBZ2ySQAWk

     Karta pracy:

     Liczenie, ile dzieci się kąpie, ile babek z piasku zrobiła dziewczynka

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanki o wakacjach

     Piosenka ,,Mój kolego z przedszkola”

     https://www.youtube.com/watch?v=Q_e3t6I0fv

      

     Piątek 26.06.2020

     Poranek – Zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I  Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza ,,Za co lubimy lato” E. Bełczewskiej. Rozmowa na temat treści wiersza. „Lato” - rozwiązywanie zagadek. Uważne słuchanie opisu słownego, próby samodzielnego ułożenia zagadki

     Bezpieczne wakacje - przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

     https://www.youtube.com/watch?v=grMOHv_pdiE

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - z nazywaniem części ciała (wg W. Sherborne)

     Karta pracy:

     Obrazek wakacyjny – rysowanie po śladzie

     Zadanie dodatkowe:

     Wakacyjna piosenka ,,Lato czeka"

     https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

                      Szczegółowy opis zajęć na piątek 26.06.2020

     LINK - opis_zajec-piatek_26.06.2020.doc

     LINK - statek_-_rysuj_po_kropkach.pdf

     LINK - mandala_wakacyjna.pdf

      

     ŻYCZENIA NA WAKACJE

      

      

     Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom

     życzymy, aby nadchodzące wakacje były

     radosne, wspaniałe, ciekawe, słoneczne,

     a przede wszystkim bezpieczne

      

      

      

      

                    Szczegółowy opis zajęć na czwartek 25.06.2020

     LINK - opis_zajec-_czwartek_25.06.2020.doc

     LINK - policz__ile.pdf

     LINK - wakacje-_kolorowanka.pdf

     LINK - kolorowanka_na_wakacje.pdf

      

                     Szczegółowy opis zajęć na środę 24.06.2020

     LINK - opis_zajec_-_sroda_24.06.2020.doc

     LINK - Duzy_i_maly_skok_-_tekst_piosenki.doc

     LINK - Zaglowka-pomaluj_pola_z_kropka.pdf

     LINK - wakacje-kolorowanka.pdf

     LINK - kolorowanka_wakacyjna.pdf

                    Szczegółowy opis zajęć na wtorek 23.06.2020

     LINK - opis_zajec_-_wtorek_23.06.2020.doc

     LINK - Rysuj_po_sladach.pdf

     LINK - krzyzowka.pdf

      

     Kochane Dzieci
      

     23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.

     Pamiętajcie o złożeniu życzeń swojemu Tacie.

      

      

      

     ,,Dzisiaj dzień Taty, mojego Taty
     i wszystkich ojców na świecie
     Niosę dla taty z ogródka kwiaty
     Co swoim ojcom niesiecie?

     Kwiatka nie macie?
     Zarzućcie Tacie na szyję ciepłe ręce,
     mówiąc do ucha:
     Tatku, posłuchaj, chcę Cię uściskać, nic więcej!"

      

      

              Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 22.06.2020

     LINK - opis_zajec_-_poniedzialek_22.06.2020.doc

     LINK - szlaczki_-_rysuj_po_sladach.pdf

     LINK - Jaka_pamiatke_znad_morza_przywioza_dzieci.pdf

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 15.06 – 19.06.2020 ,,Bezpieczne wakacje

     Poniedziałek 15.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza pt. ,,Wakacje”- J. Hockuba. W oparciu o treść wiersza rozmowa na temat, gdzie możemy pojechać na wakacje, co możemy robić nad morzem,w górach, nad jeziorem.

     „Czym podróżujemy podczas wakacji?”- zagadki na temat pojazdów, wskazywanie pojazdów przeznaczonych do dalekich oraz bliskich podróży. Określanie, które z pojazdów poruszają się po lądzie, wodzie, w powietrzu.

     Kubuś – Wakacje - bajka dla dzieci

     https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Karta pracy:

     Szlaczki, rysuj po śladachszlaczek -pociąg

     Zadanie dodatkowe:

     Wpisz nazwy pojazdów i pokoloruj rysunki - utrwalenie literek

     Karta pracy – ćwiczenia w pisaniu literek w liniach

     Wtorek 16.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Piosenka do walizek i plecaków”. Rozmowa na temat treści piosenki. Zabawa pt. ,,Mapa Polski”- wymienianie różnych regionów Polski, określanie sposobu dotarcia do nich, wskazywanie regionów na mapie. Zabawy rytmiczne – śpiewanie piosenki, rytmiczne klaskanie.

     ,,Piosenka do walizek i plecaków”

     https://www.youtube.com/watch?v=qleKetMP_XQ

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     „Moje wymarzone wakacje” – malowanie farbami. Odzwierciedlenie w formie plastycznej swoich wakacyjnych marzeń.

     Karta pracy

     Jakim środkiem lokomocji pojedzie rodzina na wakacje - rysowanie linii po śladzie

     Zadania dodatkowe:

     Rozwiąż krzyżówkę

     Ćwiczenia w czytaniu – tekst ,,Lato”

     Środa 17.06.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Duży i mały skok”

     https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8Mz

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza ,,Wakacyjne rady” W. Badalskiej. Uważne wysłuchanie utworu. Poznanie sposobów bezpiecznego wypoczynku oraz zagrożeń, jakie można spotkać.

     Bezpieczeństwo dzieci nad wodą/Bezpieczne wakacje - film

     https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Karta pracy:

     O jakim miejscu wakacyjnym marzy każdy z rodziny - rysowanie linii po śladzie

     Zadanie dodatkowe:

     Ćwiczenia w czytaniu – tekst pt. ,,Rejs po Bałtyku”

     Karta pracy – ćwiczenia w pisaniu literek w liniach

     Czwartek 18.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Zegar – ćwiczenia w odczytywaniu i wskazywaniu pełnych godzin na zegarze.

     Nauka zegara dla dzieci

     https://www.youtube.com/watch?v=_Ty2bbbsXbE

     Karta pracy:

     Pokoloruj pola z kropką, odczytaj godzinę

     Dzieci 6-letnie – zadania w ćwiczeniach cz.2, s.32-33

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Łódka” – składanie z papieru - wykonanie pracy według podanego wzoru.

     Zadanie dodatkowe:

     Ćwiczenia w czytaniu – tekst ,,Lato - wakacje”

     Odgłosy natury dla dzieci – zagadki słuchowe

     https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8

     Piątek 19.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I  Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza ,,Bezpieczne wakacje” M. Platy. Rozmowa na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wyjazdów wakacyjnych. Swobodne rozmowy z dziećmi na temat    wakacyjnych planów.

     Bezpieczeństwo w górach/Bezpieczne wakacje-bajka dla dzieci

     https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Karta pracy:

     Karta pracy - kreślenie szlaczków

     Zadanie dodatkowe:

     Karta pracy – ćwiczenia w pisaniu literek w liniach

     Dokończ rysunek i pokoloruj go

                Szczegółowy opis zajęć na piątek 19.06.2020

     LINK - opis_zajec_-piatek_19.06.2020.doc

     LINK - Badz_bezpieczny_w_wakacje_-_wakacyjne_rady.pdf

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     LINK - szlaczki_.pdf

     LINK - Dokoncz_rysunek_i_pokoloruj_go.pdf

     LINK - pisanie_liter_w_liniach.pdf 

               Szczegółowy opis zajęć na czwartek 18.06.2020

     LINK - opis_zajec-czwartek_18.06.2020.doc

     Karta pracy:

     LINK - Jak_zrobic_lodke_z_papieru-opis.doc

     LINK - Zegar-pokoloruj_pola_z_kropka.pdf

     LINK - Pory_dnia-jaka_godzine_wskazuje_zegar.pdf

      

     Zadanie dodatkowe:

     LINK - Lato-cwiczenia_w_czytaniu.pdf

      

               Szczegółowy opis zajęć na środę 17.06.2020

      

     LINK - opis_zajec_-_sroda_17.06.2020.doc

     LINK - Duzy_i_maly_skok_-_tekst_piosenki.doc

      

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     Karta pracy:

     LINK - O_jakim_miejscu_na_wakacje_marzy_kazdy_z_rodziny.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK - cwiczenia_w_pisaniu_liter_.pdf

     LINK - Rejs_po_Baltyku_-_tekst.pdf

                Szczegółowy opis zajęć na wtorek 16.06.2020

     LINK - opis_zajec-_wtorek_16.06.2020.doc

     Karta pracy:

     LINK - czym_pojedzie_rodzina_na_wakacje.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK - Rozwiaz_krzyzowke.pdf

     LINK - cwiczenia_w_czytaniu_-Lato.pdf

              Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 15.06.2020

     LINK - opis_zajec-poniedzialek_15.06.2020.doc

      

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     LINK - szlaczki-pociag.pdf

     LINK - wpisz_nazwy_pojazdow.pdf

     LINK - pisanie_liter_w_liniach.pdf

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 08.06 – 12.06.2020 ,,Dzieci na całym świecie”

     Poniedziałek 08.06.2020

     Poranek – Zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     „My dzieci mamy swoje prawa”. Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego. Zapoznanie dzieci z wybranymi prawami dziecka, które im przysługują.

     Piosenka ,,Prawa dzieci"

     https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc

     Dzieci całego świata - prezentacja

     https://www.youtube.com/watch?v=Pd1fEqJcoJ8

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Karta pracy:

     Szlaczki - rysuj po śladach

     Dodatkowo:

     Kolorowanka - Dzieci świata

     Rozwiąż krzyżówkę

     Wtorek 09.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Mały człowiek”- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Określanie nastroju, tempa piosenki. Liczenie zwrotek w piosence.

     Piosenka ,,Mały człowiek"

     https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Latawiec -.praca według podanej instrukcji. Potrzebne materiały: kolorowe kartki, gładka kolorowa bibuła, rafia, klej, nożyczki, taśma dwustronna

     Karta pracy:

     Puzzle - ułóż obrazek, pokoloruj

     Zadania dodatkowe:

     Karta pracy – Cyfry – pisanie po śladzie cyfr 1-6, utrwalenie cyferek

     Rozwiąż rebusy

     Środa 10.06.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Czekolada”

     https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Mieszkańcy Europy - Zagadki o krajach Europy. Rozpoznawanie wybranych krajów europejskich na podstawie ich cech charakterystycznych. Uświadomienie dzieciom, że Polska należy do Unii Europejskiej.

     Dzieci z różnych stron świata

     https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
     Karta pracy:

     Kolorowanki o krajach Europy – do wyboru (np. Polska, Niemcy, Holandia)

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Zadanie dodatkowe:

     Cyfry - pisanie po śladzie cyfr 7-10, utrwalenie cyferek

     Ćwiczenia w czytaniu - tekst o Polsce

     Czwartek 11.06.2020

     Święto - Boże Ciało

      

     Piątek 12.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność językowa

     ,,Podróż po krajach Europy”- poznanie ciekawostek o tradycjach, zwyczajach i życiu ludzi wybranych krajów europejskich.

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

     Karta pracy:

     Kolorowanki o krajach Europydo wyboru (np. Francja, Włochy, Wielka Brytania)

     Zadanie dodatkowe:

     Szlaczki – kreślenie szlaczków, wzorów

     My Dzieci Świata

     https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

      

                Szczegółowy opis zajęć na piątek 12.06.2020

     LINK - opis_zajec-piatek_12.06.2020.doc

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     Karta pracy do wyboru:

     LINK - Obrazek-Francja.pdf

     LINK - Obrazek-Wielka_Brytania.pdf

     LINK - Obrazek-Wlochy.pdf


     LINK - szlaczki__wzory.pdf

                Szczegółowy opis zajęć na środę 10.06.2020

     LINK - opis_zajec-sroda_10.06..doc

     LINK - Czekolada_tekst.doc

      

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     Karta pracy do wyboru:

     LNIK - obrazek-Polska.pdf

     LINK - obrazek-Niemcy.pdf

     LINK - obrazek-Holandia.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK - pisanie_cyfr_7-10.pdf

     LINK - cwiczenia_w_czytaniu_-tekst.pdf

                Szczegółowy opis zajęć na wtorek 09.06.2020

     LINK - opis_zajec-wtorek_09.06.2020.doc

     LINK - szablon_latawca.pdf

     LINK - Puzzle-zabawy_dzieci.pdf

     LINK - Cyfry_1-6_pisanie.pdf

     LINK - Rozwiaz_rebusy.pdf

                Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 08.06.2020

     LINK - opis_zajec_-_poniedzialek_08.06.2020.doc

      

      

     LINK - zestaw_zabaw_i_cwiczen_gimnastycznych_.doc

     LINK - szlaczki_po_sladach.pdf

     LINK - Dzieci_swiata-kolorowanka.pdf

     LINK - krzyzowka.pdf

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 01.06 – 05.06.2020 ,,Dzieci na całym świecie”

     Poniedziałek 01.06.2020
     Poranek –
     Zabawa z piosenką ,,Krasnoludek”

     https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     ,,Jesteśmy całkiem różni, a jednak tacy sami”. Słuchanie wiersza ,,Dzieci świata” W. Fabera. Zapoznanie dzieci z różnymi kolegami z całego świata. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata, zwrócenie uwagi na ich ubiór, wygląd.

     Wyjaśnienie określenia Międzynarodowy Dzień Dziecka- święto dzieci na całym świecie.

     Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabawy - prezentacja

     https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM

     Zajęcie II -Aktywność ruchowo-muzyczna

     Zabawa ruchowo-muzyczna przy piosence ,,Czekolada"

     Czekolada

     https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk

     Karta pracy:

     Kolorowanki – Dzień Dziecka, Dzieci świata

     Dodatkowo:

     Bajka na Dzień Dziecka - Śmieszna kreskówka o słodkim małym misiu

     https://www.youtube.com/watch?v=xqplmAguBnQ

     Wtorek 02.06.2020
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Jesteśmy dziećmi”- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Określanie nastroju, tempa piosenki. Liczenie zwrotek w piosence.

     Piosenka ,,Jesteśmy dziećmi" 

     https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Wiatraczek - praca według podanej instrukcji. Potrzebne materiały: kartka kolorowego papieru, słomka lub drewniany patyczek, kółko wycięte z tektury, klej

     Sposób wykonania pracy według filmiku

     https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o

     Zadania dodatkowe:

     Karta pracy - Dzieci z różnych stron świata - sprawdź, do kogo należą przedmioty

     Znajdź różnice między dwoma obrazkami - ćwiczenie spostrzegawczości

     Środa 03.06.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Krasnoludek”

     https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc

     Zajęcie I Aktywność językowa
     Słuchanie wiersza D. Gellner ,,Dzieci”. Rozmowa na temat ,,W co lubią bawić się dzieci '' Zapoznanie z literą h,H małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: hamak/hak, Hania. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską h. Czytanie krótkich zdań z nową literką.

     Karta pracy:

     Dzieci 5-letnie - rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę h

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter h,H w podanych wyrazach, pisanie litery najpierw po śladzie, potem samodzielnie

     Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Litery” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Zadanie dodatkowe:

     Labirynt - Droga do domu

     Piosenka ,,Podajmysobie ręce"- przypomnienie słów i melodii piosenki

     https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A

     Czwartek 04.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Kraina pieniędzy - Liczymy pieniądze. Posługiwanie się cyframi oznaczającymi nominały banknotów. Przypomnienie i utrwalenie poznanych cyfr.

     Karta pracy:

     Kolorowanie wybranych banknotów

     Cyfry 1-10

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Praca plastyczna – Malowanie farbami na temat ,,Zaczarowany świat dziecka”. Wysłuchanie wiersza pt ,,Zaczarowany świat”.

     Zadanie dodatkowe: 

     Policz,ile baloników jest na obrazku, kolorowanie obrazka

     Piosenka ,,Mam marzenia"

     https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8

     Piątek 05.06.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność językowa

     ,,Dzieci świata i ich domy”. Rozmowa na temat życia ludzi na różnych kontynentach. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata, ich domów, wypowiadanie się na temat  ich wyglądu, zajęć. Dopasowanie postaci różnych dzieci do charakterystycznych domów. Słuchanie wierszy pt.,,Bambo”, ,,Eskimosek”.

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw sportowy ,,Litery” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Karta pracy:

     Szlaczki – kreślenie szlaczków

     Dzieci i ich domy

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanki – Dzieci z różnych stron świata

     Piosenka ,,Wszystkie dzieci nasze są”

     https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ

      

                          Szczegółowy opis zajęć na piątek 05.06.2020

     LINK - opis_zajec-piatek_05.06.2020.doc

     LINK - opis_zajec_sportowych-Litery.doc

     LINK - dzieci_i_ich_domy.pdf

     LINK - szlaczki_po_sladzie.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK - obrazek_po_sladzie_1.pdf

     LINK - obrazek_po_sladzie_2.pdf

                          Szczegółowy opis zajęć na czwartek 04.06.2020

     LINK - opis_zajec-_czwartek_04.06.2020.doc

     LINK - Monety-kolorowanie.pdf

     LINK - Banknot_10-kolorowanie.pdf

     LINK - Banknot_20-kolorowanie.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK - Liczenie_balonikow.pdf

     LINK - Cyfry_1-10.pdf

                              Szczegółowy opis zajęć na środę 03.06.2020

     LINK - opis_zajec_-_sroda_03.06.2020_.doc

     LINK - Krasnoludek_tekst.doc

     LINK - opis_zajec_sportowych-Litery.doc

     LINK - obrazki_-_litera_h.pdf

     Zadanie dodatkowe:

     LINK - Droga_do_domu-labirynt.pdf

                                Szczegółowy opis zajęć na wtorek 02.06.2020

      

     LINK - opis_zajec-wtorek_02.06.2020.doc

      

      

      

      

      

      

     Zadania dodatkowe:

     LINK - obrazki_do_obejrzenia-wyszukiwanie_roznic.doc

     LINK - karta_pracy-do_kogo_naleza_przedmioty.pdf

      

     1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka

      

      

     Kochane Dzieci!

      

     Z okazji Dnia Dziecka

     życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe,

     samych pogodnych dni,

     dużo słoneczka każdego dnia,

     uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń smiley

      

      

                        Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 01.06.2020

     LINK - opis_zajec-poniedzialek_1.06.2020.doc

      

     LINK - Krasnoludek_tekst.doc

      

      

     LINK - Czekolada_tekst.doc

     Kolorowanki:

     LINK - Dzien_dziecka1.pdf

     LINK - Dzien_dziecka2.pdf

     LINK - Dzieci_swiata.pdf

      

      

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 25.05 – 29.05.2020 ,,Na majowej łące”

     Poniedziałek 25.05.2020
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Słuchanie opowiadania ,,Nikt mnie więcej nie zobaczy” W. Kozłowskiego. Rozmowa na temat przeczytanego utworu. Zapoznanie dzieci ze stadiami rozwojowymi motyla. Doskonalenie kompetencji językowych, formułowanie wypowiedzi pełnymi zdaniami.

     Opis łąki

     https://www.youtube.com/watch?v=xwHn4ISpXgc

     Co piszczy w trawie? prezentacja

     https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Litery” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Karta pracy:

     Rysowanie po śladzie - ślimaki i gąsienice.

     Zadanie dodatkowe:

     Motyle na łące -liczenie motyli, kolorwanie obrazka

     Wtorek 26.05.2020
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Bal na łące”- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Wymienianie nazw zwierząt łąkowych występujących w piosence. Określanie, w rytmie jakiego tańca jest piosenka.

     Piosenka ,,Bal na łące”

     https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

     Zajęcie II Aktywność techniczna - praca techniczna do wyboru:

     Motyl z rolki po papierze. Praca według instrukcji. Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym; papier kolorowy, nożyczki, klej, szablon, ołówek, flamaster

     lub

     Biedronka origami - sposób wykonania według filmiku. Potrzebne materiały:kartka papieru w kolorze czerwonym, czarny pisak

     https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA

     Zadania dodatkowe:

     Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie z kropek - motyl i kwiaty

      

     Środa 27.05.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Kto jak skacze”

     https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

     I Aktywność językowa
     Zagadki słowne ,,Na majowej łące”. Zapoznanie z literą ż,Ż małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: żaba, Żaneta. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską ż. Czytanie krótkich zdań z nową literką.

     Na majowej łące – zagadki

     https://www.youtube.com/watch?v=anYx7nJCI4s

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter ż,Ż w podanych wyrazach, pisanie litery najpierw po śladzie, potem samodzielnie

     Dzieci 5-letnie - rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę ż

     Dzieci 6-letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Litery” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Zadanie dodatkowe:

     Bajka edukacyjna - Pszczoła miodna 

     https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8

      

     Czwartek 28.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych.

     Karta pracy:

     - dodawanie i odejmowanie elementów, wpisanie cyferki

     - liczenie kropek biedronkom, łączenie biedronki z odpowiednim listkiem

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Praca plastyczna - Stemplowana łąka – praca wykonana z pogniecionego papieru i patyczków kosmetycznych.

     https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc

     Zadanie dodatkowe:

     Łąka – zagadki słuchowe

     https://www.youtube.com/watch?v=CSJSdXymXYY

     Piątek 29.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Co wiemy o żabach. - zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby od skrzeku do dorosłej żaby w oparciu o opowiadanie ,,Kto lubi żabi chór” F. Kobryńczuka.

     Odgłosy żaby

     https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg&t=2s

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw sportowy ,,Litery” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Karta pracy:

     Szlaczki – kreślenie szlaczków

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanka – Na łące

     Bzycząca zabawa

     https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE

      

                          Szczegółowy opis zajęć na piątek 29.05.2020

     LINK - opis_zajec-piatek_29.05.2020.doc

     LINK - opis_zajec_sportowych-Litery.doc

     LINK - szlaczki_po_sladzie_.pdf

     LINK - Na_lace-kolorowanka.pdf

     Zadania dodatkowe:
     LINK - Dzieci_na_lace-kolorowanka.pdf

      

                        Szczegółowy opis zajęć na czwartek 28.05.2020

     LINK - opis_zajec-czwartek_28.05.2020.doc

     Karta pracy:

     LINK - biedronki_i_listki.pdf

     LINK - dodawanie-wpisanie_cyfry__kolorowanie.pdf

     LINK - odejmowanie_-wpisanie_cyfry__kolorowanie.pdf

     Zadania dodatkowe:

     LINK- ukryty_obrazek-motyl.pdf

      

                             Szczegółowy opis zajęć na środę 27.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_sroda_27.05.2020.doc

     LINK - kto_jak_skacze_tekst_piosenki.doc

     LINK - opis_zajec_sportowych-Litery.doc

     LINK - litera_z-_obrazek.pdf

     ZADANIE DODATKOWE:

     LINK - zaba-_rysowanie_po_sladzie.pdf

      

                             Szczegółowy opis zajęć na wtorek 26.05.2020

     LINK - opis_zajec-wtorek_26.05.2020.doc


     LINK - opis_motyla_z_rolki.doc
     LINK - szablon-skrzydla_motyla.pdf

      

     LINK - motyl_i_kwiaty_po_sladzie.doc

      

                                                           Kochane Dzieci
      

     26 maja obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajcie o złożeniu życzeń swojej Mamie.

     Możecie zaprosić Mamę do wspólnego wysłuchania piosenki.

      

                                                                               

      

      

                             Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 25.05.2020

     LINK - opis_zajec-poniedzialek_25.05.2020.doc

     LINK - opis_zajec_sportowych-Litery.doc

     KARTA PRACY:

     LINK - rysowanie_po_sladzie-slimaki__gasienice.pdf

     ZADANIE DODATKOWE:

     LINK - kolorowanka-motyle_na_lace.pdf

      

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 18.05 – 22.05.2020 Moja rodzina ,,MAMA I TATA”

     Poniedziałek 18.05.2020
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych - Pomagam mamie – zabawa gestami

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza pt. ,,Zawody” St. Karaszewskiego. Rozmowa na temat pracy zawodowej rodziców. Obrazki – nazywanie zawodów. Zagadki o różnych zawodach. Dzielenie nazw zawodów na sylaby.

     Film - zagadki zawody

     https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U

      wiersze o zawodach

     https://www.youtube.com/watch?v=U5yUDJqejyU 

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Liczby” z programu ,,Zdrowo i sportowo” z dnia 11.05.2020

     Karta pracy:

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanka - obrazek na Dzień Mamy

     Wtorek 19.05.2020
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych - Pomagam mamie – zabawa gestami

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Słuchanie piosenki ,,Piosenka dla taty”- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Liczenie zwrotek w piosence, określanie nastroju, tempa piosenki

     Piosenka ,,Jesteś mamo skarbem mym" - przypomnienie słów i melodii piosenki. .Zabawy rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu piosenki

     ,,Piosenka dla taty”

     https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc

     Piosenka dla mamy ,,Jesteś mamo skarbem mym"

     https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Krawat dla taty - wykonanie pracy według instrukcji. Potrzebne materiały: papier kolorowy, blok rysunkowy kolorowy, tasiemka, nożyczki, klej.

     Zadania dodatkowe:

     Karta pracy – labirynt – Dzień Mamy

     Środa 20.05.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Taniec Mai”

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Zapoznanie z literą f,F małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: farby, Franek. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską f.

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter F,f w podanych wyrazach, pisanie litery najpierw po śladzie, potem samodzielnie

     Dzieci 5-letnie - rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę f

     Dzieci 6-letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Liczby” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanka – mandala z serduszkami

     Czwartek 21.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych - Pomagam mamie – zabawa gestami

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Utrwalenie nazw figur geometrycznych - podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. Zagadki o figurach.

     Piosenka o figurach

     https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

     Film o figurach

     https://www.youtube.com/watch?v=WVXRV-cUDGM

     Karta pracy:

     - pomaluj figury zgodnie z podanym kolorem

     - zamaluj tyle kratek, ile wskazuje cyfra

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Praca plastyczna – rysowanie kredkami na temat ,,Jak spędzam czas z rodzicami”

     Zadanie dodatkowe:

     Piosenka ,,Jesteś mamo skarbem mym”- próba śpiewania piosenki karaoke

     https://www.youtube.com/watch?v=SaTtm_Xo9U8

     Piątek 22.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych - Pomagam mamie – zabawa gestami

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Słuchanie opowiadania ,,Ile zawodów ma mama” Cz. Kuriaty. Uważne wysłuchanie opowiadania. Rozmowa na temat pracy zawodowej mam, czynności wykonywanych w domu.

     Film o zawodach

     https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw sportowy ,,Liczby” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Karta pracy:

     Szlaczki – kreślenie szlaczków, wzorów literopodobnych

     Zadanie dodatkowe: Kolorowanka – Rodzina 

     Piosenka o mamie i tacie https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

      

                                  Szczegółowy opis zajęć na piątek 22.05.2020

     LINK - opis_zajec-_piatek_22.05.2020.do

     LINK - ile_zawodow_ma_mama-ksiazeczka.pdf

     LINK - opis_zajec_sportowych.doc

     KARTA PRACY:

     LINK - szlaczki_po_sladzie(1).pdf

     ZADANIA DODATKOWE:

     LINK - kolorowanka_-_Rodzina.pdf

     W załączniku Pszczółki - materiały mamy dla Was coś ciekawego. Zobaczcie sami.

                                  Szczegółowy opis zajęć na czwartek 21.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_czwartek_20.05..doc

      

     KARTA PRACY:

     LINK - pomaluj_figury.doc

     LINK - zamaluj_kratki.doc

     ZADANIA DODATKOWE:

     LINK - pajacyk.pdf

                                    Szczegółowy opis zajęć na środę 20.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_sroda_20.05..doc


     LINK - tekst_-Taniec_Mai.doc
     LINK - opis_zajec_sportowych.doc
     LINK - karta_pracy-_litera_F.pdf
     LINK - czytanka_z_literka_F.pdf

     ZADANIE DODATKOWE:
     LINK - mandala-_serduszka.pdf

     W zakładce Pszczółki  - materiały mamy dla Was kilka zadań

      

      

                                    Szczegółowy opis zajęć na wtorek 19.05.2020

      

     LINK - opis_zajec_-_wtorek_19.05.2020.doc

      

      


     LINK- krawat_-_opis_wykonania_pracy.doc
     LINK- szablon_-_krawat.pdf

      

     Zadanie dodatkowe:
     LINK- labirynt-Dzien_Mamy.pdf

      

     Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 18.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_poniedzialek_18.05.2020.doc

      


      

     LINK - opis_zajec_sportowych.doc

     KARTA PRACY:

     LINK - wzory_po_sladzie.pdf

     ZADANIE DODATKOWE:

     KOLOROWANKI DO WYBORU:

     LINK - Obrazek dla_Mamy.pdf
     LINK - Dla Mamy.pdf

      

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 11.05 – 15.05.2020 Moja rodzina ,,MAMA I TATA”

     Poniedziałek 11.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych - Co lubi mama? Masażyk relaksacyjny w parach

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej ,,Zajączek z rozbitego lusterka”. Uważne słuchanie i odpowiadanie na pytania dotyczące treści opowiadania. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych domowników. Ukazanie sposobu niesienia pomocy rodzicom.

     Zabawa - Puszczanie ,,zajączków” za pomocą lusterek. Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem odbicia światła.

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – Zajęcia sportowe pt. „Liczby” z programu ,,Zdrowo i sportowo”

     Karta pracy:

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanka - bukiet kwiatów dla mamy.

     Wtorek 12.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Śpiewanie piosenek dla mamy i taty - ,,Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime”, ,,Co powie tata”- przypomnienie słów i melodii piosenek. Rozmowa na temat treści piosenek. Zabawy rytmiczne – Śpiewanie piosenki, z klaskaniem lub wystukiwaniem rytmu za pomocą np. łyżki, uderzaniem dwóch klocków.

      

     Piosenka ,Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime”

     https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

     Piosenka ,,Co powie tata”

     https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8

      

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Rysowanie kredkami na temat Wesoła rodzinka – wykonanie portretu rodziny.

     Zadania dodatkowe:

     Droga do mamy – łączenie linią mamy z dzieckiem

     Serce dla mamy

     Środa 13.05.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Taniec Mai”

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Zapoznanie z literą j,J małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: jajka, Julka. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską j.

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter J,j w podanych wyrazach, pisanie litery najpierw po śladzie, potem samodzielnie

     Dzieci 5-letnie – rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę j

     Dzieci 6-letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Liczby'

     Zadanie dodatkowe:

     Kolorowanka – mandala z kwiatami

     Kubuś - Bajka dla dzieci - Dzień Matki

     https://www.youtube.com/watch?v=kcez1b3t_Dw

     Czwartek 14.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Rozwiązywanie zadań tekstowych. Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych.

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie – zadania w ćwiczeniach cz.2, s.56-57

     Dzieci 5-letnie – łączenie cyferki z odpowiednią liczbą kropek

     matematyczne chodniczki lub policz i dodaj

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Serce dla mamy – praca według instrukcji. Potrzebne materiały: 2 czerwone kartki, szablon, kredki, nożyczki, klej, patyczki szaszłykowe, spinacz

     Zadanie dodatkowe:

     Piosenka  ,Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime” - próba śpiewania karaoke

     https://www.youtube.com/watch?v=twG-mE_Fde0

     Piątek 15.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I  Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza ,,Tysiąc spraw do taty'” W. Badalskiej. Rozmowa na temat treści wiersza.

     ,,Moi rodzice” - zainteresowania, zawody. Wspólna rozmowa z dzieckiem na temat sposobów spędzania czasu wolnego z rodzicami, ulubione zajęcia i zabawy.

     Kubuś - Bajka dla dzieci - Zawody

     https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw sportowy ,,Liczby”

     Karta pracy:

     Szlaczki - kreślenie szlaczków

     Zadanie dodatkowe:

     Piosenka ,,Co powie tata”- próba śpiewania karaoke

     https://www.youtube.com/watch?v=gJSSfPwkWP4

     Kolorowanka - serduszko dla rodziców

      

                                 Szczegółowy opis zajęć na piątek 15.05.2020

      

     LINK- opis_zajec_-_piatek_15.05.2020.doc

      

      

     LINK- opis_zajec_sportowych.doc


     LINK- szlaczki_-_kreslenie_szlaczkow.pdf

      

     Zadanie dodatkowe: 

      

     LINK- kolorowanka_serce.pdf

      

      

      

     Kochani w zakładce Pszczółki - materiały mamy dla Was nową propozycję

      

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

                               Szczegółowy  opis zajęć na czwartek 14.05.2020

      

     LINK - opis_zajec_-_czwartek_14.05.2020.doc

      

     LINK - opis_wykonania_serduszka.doc

      

     LINK - serduszko_dla_mamy_szablon.pdf

      

     KARTA PRACY:

     LINK - laczenie_cyferki_z_liczba_kropek.pdf

      

     LINK - Zabawa_matematyczna.odt - opis zadania

     LINK - zabawa_matematyczna_1.pdf

     LINK - zabawa_matematyczna_2.pdf

     LINK - zabawa_matematyczna_3.pdf

     LINK - zabawa_matematyczna_cyferki.pdf

      

                 

      

                           Szczegółowy opis zajęć na środę 13.05.2020

      

     LINK - opis_zajec-_sroda_13.05.2020.doc

      


      

     LINK - tekst_-Taniec_Mai.doc

      

     LINK - opis_zajec_sportowych.doc

      

     LINK - obrazki_na_litere_j.pdf
      

     ZADANIE DODATKOWE:

      

     LINK - mandala(1).pdf

      

      

      

     Kochani w zakładce Pszczółki - materiały mamy dla Was nowe propozycje

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na wtorek 12.05.2020

     LINK - wtorek_12.05..doc


      

     Zadanie dodatkowe:

     LINK -serce-dla-mamy-pd-199-4283.pdf
     LINK -droga-do-mamy-pd-199-6771.pdf

     Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 11.05.2020 

     LINK - opis_zajec_-_poniedzialek_11.05..doc

     LINK - opowiadanie_zajaczek_z_rozbitego_lusterka.pdf

     LINK - opis_zajec_sportowych.doc

     Karta pracy:

     LINK - szlaczki(1).pdf

     Kolorowanka:

     LINK - bukiet_kwiatow.pdf

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 04.05 – 08.05.2020 „Wiosna w ogrodzie”

     Poniedziałek 04.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     „Majówka” - opowieść słowno -ruchowa. Dzieci odzwierciedlają ruchem treść opowiadania

     Zajęcie I - Aktywność językowa

     Słuchanie opowiadania ,,O żółtym tulipanie” wg M. Różeckiej. Poznanie cyklu wzrastania roślin podczas wiosny oraz warunków niezbędnych do ich rozwoju. Zagadki na temat ,,Jakie kwiaty rosną w ogródku”. Dzielenie nazw kwiatów na sylaby i głoski.

     Zajęcie II -Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem butelek plastikowych

     Karta pracy:

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Obrazek wiosenny

     Zadanie dodatkowe:

     Utrwalenie nazw miesięcy

     https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI

     Wtorek 05.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych ,,Majówka”

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Kwiatki - bratki” - zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Liczenie zwrotek w piosence, określanie nastroju, tempa piosenki. Nauka zwrotek i refrenu piosenki. Zabawy rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu piosenki.

     https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8

     Zajęcie II Aktywność techniczna

     ,,Mlecze na łące” – wytłaczanka od jajek pomalowana na zielono. Wycięte z kartek liście mlecza i kwiaty naklejone na wytłaczankę (łąkę)

     Zadania dodatkowe:

     - Karta pracy- ,,Motyl” - rysowanie po kropkach motyla

     - Puzzle sylabowe - jaki wyraz powstanie

     Środa 06.05.2020

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Kto jak skacze”

     https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Wysłuchanie wiersza pt. ,,W ogródku”. Zapoznanie z literą c, C małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: cebula, Cela. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską c.

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter C, c w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę c

     Dzieci 6-letnie- Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem butelki plastikowej

     Zadanie dodatkowe:

     - Film Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

     - Kolorowanka - mandala

     Czwartek 07.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych ,,Majówka”

     Zajęcie I Aktywność matematyczna

     Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu elementów. Utrwalenie cyfr 1-10 oraz znaków matematycznych +,- ,=.

     Filmik o dodawaniu: https://www.youtube.com/watch?v=dp5Vn0gG-NY

     Karta pracy:

     6-latki – dodawanie i odejmowanie, wpisanie cyferek, znaków matematycznych

     5-latki – liczeniekolorowanie podanej liczby elementów

     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Praca plastyczna –Biedronka na listku - praca według instrukcji. Wycinanie szablonu biedronki, listka, dorysowanie brakujących elementów. Doskonalenie umiejętności wycinania. Potrzebne materiały: papier w kolorze czerwonym, białym i zielonym, nożyczki, klej, czarny flamaster.

     Zadanie dodatkowe:

     - Zakodowana Pszczółka

     - Puzzle wiosenno - łąkowe

     Piątek 08.05.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych ,,Majówka”

     Zajęcie I  Aktywność językowa

     ,,W ogrodzie” - rozmowa na temat ilustracji. Nazywanie różnych narzędzi ogrodniczych. Zapoznanie z literą ł, Ł małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: ,,łopata, Łucja” Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską ł.

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter Ł, ł  w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę ł

     Dzieci 6 -letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem butelki plastikowej

     Zadanie dodatkowe: Obrazek – rysowanie po śladzie, kolorowanie

     Utrwalenie nazw miesięcy – bajka

     https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU

      

      

                                       Szczegółowy opis zajęć na piątek 08.05.2020

      

     LINK - opis_zajec_-_piatek_08.05.2020.doc

     LINK - cwiczenia_gimnastyczne_-_opis.doc

      

     Karta pracy:

     LINK - obrazki_na_literke_l.pdf

      

     Dla chętnych dzieci:

     LINK - obrazek_po_sladzie.pdf
     LINK - czytanka_-_litera_l.pdf

      

     Zadanie dodatkowe:

     Utrwalenie nazw miesięcy - bajka

      

      

     Szczegółowy opis zajęć na czwartek 07.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_czwartek_7.05.2020.doc

     LINK - opis_wykonania___biedronki.doc

     Karta pracy:

     Dzieci 6-letnie:

     LINK - dodawanie__wpisanie_cyferki__kolorowanie.pdf

     LINK - odejmowanie__wpisanie_cyferki__kolorowanie.pdf

     Dzieci 5-letnie:

     LINK - liczenie_elementow_w_zbiorach__kolorowanie.pdf

     LINK - na_grzadce_-_liczenie_roslin__kolorowanie.pdf

      

     W zakładce Pszczółki - materiały mamy dla Was

     zadania do wykonania w wolnej chwili

     Szczegółowy opis zajęć na środę 06.05.2020

     LINK- opis_zajec_-_sroda_06.05.2020.doc

     LINK - Kto_jak_skacze_-_tekst_piosenki.doc

     LINK - cwiczenia_gimnastyczne_-_opis(1).doc

     LINK - karta_pracy_literka_c.pdf

     Zadanie dodatkowe:

     LINK - mandala.pdf

     Szczegółowy opis zajęć na wtorek 05.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_wtorek_05.05.2020.doc


     LINK - Mlecze_na_lace.odt

     Zadania dodatkowe:

     LINK - motyl_-_po_sladzie.pdf
     LINK - motyle_i_ich_cienie.pdf

     LINK - marzenia-gasienicy-cz-1-pd-199-1066.pdf 

     LINK - marzenia-gasienicy-cz-1-pd-199-6726.pdf

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 04.05.2020

     LINK - opis_zajec_-_poniedzialek_04.05._2020.doc

     LINK - cwiczenia_gimnastyczne_-_opis.doc

     LINK - szlaczki__rysuj_po_sladzie.pdf

     LINK - grafomotoryka-wiosna.pdf

     Zadanie dodatkowe: utrwalenie nazw miesięcy

     Kochani, w zakładce Pszczółki - materiały mamy dla Was niespodziankę. 

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 27.04. do 30.04.2020 ,,Barwy Narodowe''

     Poniedziałek 27.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych/ zabawa z piosenką

     ,,My jesteśmy krasnoludki” - https://www.youtube.com/watch?v=FaYRAPZIJpY

     Słuchając muzyki dzieci wykonują ćwiczenia takie, jak w piosence

     Zajęcie I – Aktywność językowa

     ,,Polak Mały" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych -https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

     Rozmowa o symbolach narodowych. Przypomnienie nazw godło, flaga, hymn.

     Przypomnienie wierszy: „Kto ty jesteś” W. Bełza, „Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

     Karta pracy – obrazek ,,Flaga Polski” - kolorowanie pól według podanych oznaczeń

     Zajęcie II – Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne z nazywaniem części ciała (wg W. Sherborne)

     Zadanie dodatkowe:

     Puzzle z barwami narodowymi

     Zakodowane symbole narodowe

     Wtorek 28.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność muzyczna

     Słuchanie piosenki ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” – rozmowa na temat treści piosenki. Nauka I zwrotki i refrenu piosenki.
     https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

     Zajęcie II – Aktywność techniczna

     Flaga - 2 kartki biała i czerwona, klej, patyczek (schemat wykonania na zdjęciach)

     Zadanie dodatkowe:
     Karta pracy – Rysowanie po śladzie - Orzeł biały

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Środa 29.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność językowa

     Zapoznanie z literą u, U małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: ul, Ula. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską .u.

     Karta pracy dz. 6-letnie- ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter u, U w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę u.

     Dzieci 6-letnie - Czytanie sylab, krótkich zdań z nową literką.

     Zajęcie II – Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne z nazywaniem części ciała (wg W. Sherborne)

     Zadanie dodatkowe:

     Kodowanie str 38/39 Litery i liczby cz.2

     Czwartek 30.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność matematyczna

     Zapoznanie z cyfrą 10. Przeliczanie elementów liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-10.
     Karta pracy : Dzieci 6-letnie – Ćwiczenia cz. 2, obrysowanie pętlami po 10 elementów, pisanie cyfry 10.

     Dzieci 5-letnie – kolorowanie cyferki 10

     Zajęcie II – Aktywność plastyczna

     Godło Polski – orzeł z rolki po papierze toaletowym

     Zadanie dodatkowe:

     Dyplom Polaka dla dziewczynki i chłopaka

     Szczegółowy opis zajęć na czwartek 30.04.2020 

     LINK - opis_zajec_-_czwartek_30.04.2020.doc

     LINK - Schemat_wykonania_pracy_plastycznej_30.odt

     Karta pracy:
     LINK - cyfra_10_kolorowanie.pdf

     Dla chętnych dzieci:
     LINK - cyfra_10.pdf

     Kończymy tydzień o Barwach Narodowych.

     Mamy dla Was dyplom Małego Polaka i Małej Polki. 

     LINK - dyplom_dla_dziewczynki.odt

     LINK - dyplom_dla_chlopca.odt

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na środę 29.04.2020

     LINK - opis_zajec_-_sroda_29.04.2020.doc

     Karta pracy:

     LINK - litera_u.pdf

     Dodatkowo:

     LINK - czytanka_-_litera_u.pdf

     LINK - czytanka_Lutek.pdf

     Moi Drodzy w zakładce "Pszczółki - materiały"

     mamy dla Was zadania do wykonania w wolnej chwili.

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na wtorek 28.04.2020

     LINK - opis_zajec_wtorek_28.04.2020.doc     LINK - Schemat_wykonania_flagi.doc

     Zadanie dodatkowe:

     LINK - orzel_bialy_rysowanie_po_sladzie.pdf
     LINK - szlaczki_po_sladzie.pdf

     Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 27.04.2020

     LINK - opis_zajec_na_poniedzialek_27.04.2020.doc

      

     Karta pracy:

     LINK - flaga_pdf.pdf

      

     Kochani, w zakładce Pszczółki - materiały mamy zadania dodatkowe

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DNIACH OD 20.04. -  24.04.2020 "PRZYJACIELE PRZYRODY"

     Poniedziałek 20.04.2020 

     Poranek - zestaw ćwiczen porannych

     Zajęcie I - Aktywność językowa - Bajka "Eko - Patrol"

     https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc

     zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.

     Zajęcie II - Aktywność ruchowa - Ćwiczenia gimnastyczne - Zumba

     https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

     Ćwiczenie grafomotoryczne – kreślenie szlaczków lub wzorów literopodobnych
     Zadanie dodatkowe:

     Karta pracy – wskazanie za pomocą strzałek, do których pojemników dzieci wrzucą śmieci,. kolorowanie obrazka

     Wtorek 21.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność muzyczna

     Piosenka: Święto Ziemi https://www.youtube.com/watch?v=nc3P_JsxNaA

     Zajęcie II – Aktywność techniczna

     Wykonanie modelu Ziemi – z balona, kawałków gazet, kleju i kolorowych farbek

     Zadanie dodatkowe:

     Szlaczki, rysuj po śladach

     Środa 22.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych/ zabawa z piosenką

     Zajęcie I – Aktywność językowa

     Zapoznanie z literą z, Z małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: zebra, Zenek/Zosia. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Odczytanie wyrazów oraz podanych sylab. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską  z. Określenie, że głoska z jest spółgłoską.

     Karta pracy dz. 6-letnie- ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter z, Z w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę z/kreślenie szlaczka.
     Dzieci 6-letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II – Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne

     Zadanie dodatkowe:
     Wysłuchanie piosenki ,,Leśne duszki”- zabawy rytmiczne przy piosence.
     https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII

     Karta pracy -odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt, kolorowanie obrazka

     Czwartek 23.04.2020

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność matematyczna

     Wysłuchanie wierszyka pt.,,Cyfry”. Zapoznanie z cyfrą 9. Przeliczanie elementów liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-9.
     Karta pracy : Dzieci 6-letnie – Ćwiczenia cz. 2, dorysowanie elementów w pętlach tak, aby w każdej pętli było 9, pisanie cyfry 9

     Dzieci 5 -letnie – kolorowanie cyferki 9

     Zajęcie II – Aktywność plastyczna

     ,,Wesoły kosz na śmieci”- malowanie kredkami lub farbami plakatowymi, doklejenie papierków po cukierkach w odpowiednim miejscu.

     Zadanie dodatkowe:
     Mandala - kolorowanie obrazka z cyfrą 9

     Piątek 24.04.2020

     Piątek 24.04

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I – Aktywność językowa

     Słuchanie wiersza E.Burakowskiej ,,Ochrona środowiska”. Rozmowa na temat, jak dbamy o naszą planetę. Zagadki ekologiczne

     Zajęcie II – Aktywność ruchowa

     Ćwiczenia gimnastyczne

     Karta pracy – łączenie liniami obrazków śmieci z odpowiednim kolorem pojemnika

     Zadanie dodatkowe:

     http://www.zainspiruj-malucha.pl/zbior-zabaw-z-nakretkami/

     Szczegółowy opis zajęć na piątek 24.04.2020

     LINK - opis_zajec_piatek_24.04..doc

     LINK - Cwiczenia_gimnastyczne_do_zumby-opis

     Karta pracy:

     LINK - segregacja_odpadow_.doc

      

     Kochani w zakładce "Pszczółki - materiały" mamy dla Was propozycje...

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na czwartek 23.04.2020

      

     LINK - opis_zajec_czwartek_23.04..doc
      

     LINK - kto_jak_skacze_tekst.doc
      


      

     LINK - kosz_szablon.doc
      

     LINK - cyfra_9.doc
      

     Dla chętnych dzieci:
     LINK - mandala_9.doc

     Szczegółowy opis zajęć na środę 22.04.2020
     LINK - opis_zajec_-_sroda_22.04..doc

      


     LINK - Cwiczenia_gimnastyczne_do_zumby-_opis.doc


     LINK - karta_pracy_-_literka_z.doc


     LINK - czytanka z nową literką

      

     Dodatkowo:

     Dla chętnych dzieci:

     LINK - karta_pracy_-_odszukanie_zwierzat.doc

      

     W zakładce "Pszczółki - materiały" mamy dla Was zadanie dodatkowe

     Szczegółowy opis zajęć na wtorek 21.04.2020

      

     LINK - opis_zajec_wtorek_21.04..doc

     LINK - Zadanie_techniczne_na_wtorek_21.odt

     LINK - Kontynenty_do_wydrukowania.odt

     LINK - wzor_wykonania_zadania.odt

     Karty pracy:

     LINK - Szlaczki_-_rysuj_po_sladach.doc

     LINK - Rysowanie_linii_po_sladach-_segregacja_smieci.doc

     W zakładce "Pszczółki - materiały" znajdziecie dodatkowe zadania do wykonania

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na poniedziałek 20.04.2020 

     LINK - opis_zajec_na_poniedzialek_20.04..doc

      

     LINK - Zestaw_cwiczen_gimnastycznych.odt

     Ćwiczenia grafomotoryczne:

     LINK - szlaczki_1.doc

     LINK - szlaczki_2.doc

     Karta pracy:

     LINK - obrazek_-_segregacja_smieci.doc

     Zadanie dodatkowe:

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a6eff76af1b

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01b37c1a3eb9

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice !!!

      Nasz pobyt w domu przedłuża sie o kolejne dni, aby ten czas przetrwać proponujemy Wam "TYDZIEŃ KREATYWNOŚCI"

     Oto nasz proponowany plan:

     Dzień pierwszy (wtorek) - Kuchenne przysmaki

     Zachęcamy do wykonania pysznych i zdrowych potraw, eksperymentowania z różnymi produktami żywieniowymi. Mogą to być np. wiosenne kanapki, sałatki, koreczki, deser z owocami lub galaretką, różne przekąski... - my chętnie je zobaczymy.

      

     Dzień drugi (środa) - Tekturowe opakowania 

     Zapewne macie w domu różne kartonowe pudełka ( po ryżu, kaszy, po syropie... ), rolek teraz nie bierzemy. Zróbcie z nich coś ciekawego, wesołego. Pomysł należy do Was, ale najważniejsze, aby to były rzeczy z pudełek kartonowych. Pamiętajcie Wasze prace chętnie zobaczymy.

      

     Dzień trzeci (czwartek) - Plastikowe opakowania

     Z plastikowych opakowań, takich jak butelki, folia... można zrobić coś niesamowitego i ciekawego. Wiemy, ze macie super fajne pomysły, dlatego czekamy na Wasze prace

      

     Dzień czwarty (piątek) - Rolka po papierze.

     Dzisiaj robimy cuda z rolek. Można z nich zrobić np. owady, pojazdy, meduzy i wiele innych rzeczy. Oczywiście prosimy o zdjęcia.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pomysły do zadań: Rolka po papierze

     LINK - co_zrobic_z_rolki_papierowej.doc

     Oto kilka propozycji na wykonanie ciekawych rzeczy z rolek po papierze

      

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Pomysły do zadań: Plastikowe opakowania

      

     LINK co_zrobic_z_plastikowych_butelek.doc

     LINK co_zrobic_z_opakowan_po_jajku_niespodziance.doc

     LINK jak_zrobic_grzechotke.doc

      

     Oto kilka propozycji na wykonanie ciekawych rzeczy z plastikowych opakowań

      

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Pomysły do zadań: Tekturowe opakowania

     LINK - tekturowe_opakowania_zdjecia.doc

     Oto kilka propozycji na wykonanie ciekawych rzeczy z kartonu

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Pomysły do zadań: Kuchenne przysmaki

     LINKpomysly_na_kanapki.doc

     Oto kilka propozycji na wykonanie przysmaków

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Plan zajęć dydaktycznych w dniach od 06.04 – 10.04.2020 „Tradycje wielkanocne”

     Poniedziałek 06.04.

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

      Zajęcie I - Aktywność językowa

      Słuchanie wierszy ,,Już Wielkanoc”, ,,Na wielkanocnym stole”. Rozmowa na temat wierszy – zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi (malowanie jajek, przygotowanie koszyka ze święconką, święcenia wybranych pokarmów, śmigusa-dyngusa). Nazywanie symboli wielkanocnych, zapoznanie z ich znaczeniem. Odczytanie całościowe nazw (palma, baranek, pisanka). Dzielenie nazw na sylaby, wyodrębnienie głoski na początku wyrazu.

     Zajęcie II  - Aktywność ruchowa
     Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem gazet
     Ćwiczenia grafomotoryczne – szlaczki, rysowanie po śladzie
     Zadanie dodatkowe:
     - Wysiewanie zboża do ziemi lub rzeżuchy na watę
     - Kolorowanie obrazka – mandala wielkanocna

      

     Wtorek 07.04.

     Poranek – zestaw ćwiczeń porannych

     Zajęcie I Aktywność muzyczna

     Nauka piosenki ,,Zając malowany” - zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. Liczenie zwrotek w piosence, określanie nastroju, tempa piosenki. Nauka I zwrotki i refrenu piosenki. Zabawy rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu piosenki.
     Zajęcie II Aktywność techniczna

     Wykonanie zajączka z rolki po papierze toaletowym praca według instrukcji z materiałów dostępnych w domu (rolka po papierze, kolorowy papier, bibuła, kredki, kawałki wełny, kredki, flamastry, klej, nożyczki)

     Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie - obrazek wielkanocny

     Zadania dodatkowe:

     - propozycja dla chętnych dzieci - wykonanie pisanek z wydmuszek
     (przygotowanie wydmuszek, farby, wycinanka samoprzylepna, mulina, klej magic)
     - Historyjka obrazkowa – Przygoda zajączka – opowiadanie przygód zajączka.

      

     08.04. środa

      Poranek – zestaw ćwiczeń porannych/ Zabawa z piosenką

     Zajęcie I Aktywność językowa

     Zapoznanie z literą p,P małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: pisanka, Paweł. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Odczytanie wyrazów oraz podanych sylab. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską p. Określenie, że głoska p jest spółgłoską.

     Karta pracy dz. 6-letnie- ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter p,P w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę p/kreślenie szlaczka.
     Dzieci 6-letnie - Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

      Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem gazet
     Zadania dodatkowe:

     - propozycja dla chętnych dzieci – lepienie jajka z masy solnej (podanie przepisu na masę solną), pozostawienie do wyschnięcia, w kolejnych dniach ozdabianie farbami.

     09.04. czwartek
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych
     Zajęcie I  Aktywność matematyczna

     Utrwalenie znaków matematycznych >,<,=. Przeliczanie elementów w zakresie 1-8.
     Karta pracy -  6-latki - przeliczanie elementów zbiorów,  wpisanie znaków matematycznych między cyferkami

     5-latki – przeliczanie elementów zbiorów, porównywanie liczebności zbiorów
     Zajęcie II Aktywność plastyczna

     Wykonanie pracy plastycznej – Pisanka - ozdabianie szablonu jajka z wykorzystaniem materiałów dostępnych w domu (kolorowy papier, wycinanki, bibuła, kredki, klej, nożyczki), wycinanie drobnych elementów, naklejanie na szablon jajka (np. paski, kółka, trójkąty). Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

     Karta pracy – ćwiczenie grafomotoryczne

     Dodatkowo dla chętnych dzieci: Oglądanie bajki pt ,,Kubuś - Wielkanoc”
     Rozmowa na temat bajki – Co przydarzyło się zajączkowi.

      

     10.04. piątek
     Poranek –
     zestaw ćwiczeń porannych / zabawa z piosenką
     Zajęcie I  Aktywność językowa

     Słuchanie wierszy ,,Śmigus-Dyngus” M. Konopnickiej ,,Śmigus–Dyngus” W. Broniewskiego
     Rozmowa na temat tradycji oblewania się wodą. Wyjaśnienie słowa śmigus-dyngus.
     Zagadki wielkanocne - dzielenie na sylaby nazw będących rozwiązaniem zagadek.
     Quiz utrwalający wiadomości o świętach wielkanocnych - „TAK. - NIE".

     Zajęcie II Aktywność ruchowa

      Ćwiczenia gimnastyczne –  przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem gazet

     Karta pracy – kolorowanki o Świętach Wielkanocnych – do wyboru

     Zadanie dodatkowe: Przypomnienie piosenki ,,Pisanki – kraszanki”- śpiewanie piosenki, wprowadzenie dzieci w miły, świąteczny nastrój.

     https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

      

     Drodzy Rodzice, codziennie będziemy zamieszczały dodatkowe materiały do realizacji podanych wyżej tematyk.  Zapraszamy do ich wykorzystywania.

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 10.04.2020 (piątek)

     LINK - opis zajęć na piątek_10.04.doc

     PIOSENKA "PISANKI,KRASZANKI"

      

     KOLOROWANKI DO WYBORU:

     LINK - wielkanocny_koszyk_kolorowanka.doc

     LINK - kurczaczek_kolorowanka.doc

     LINK - kurczaki.odt

     LINK - pisanka2.odt

     KOCHANI!!

     Przed nami Wielkanoc, nieco inna niż zwykle.

     Życzymy Wam zdrowia i spokoju. 

     Kochane Dzieci Tęsknimy za Wami

     Wasze panie Ela i Ala

      

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 09.04.2020 (czwartek)

     LINK - opis zajęć 9.04. czwartek.doc

     PRACA PLASTYCZNA

     LINK - jajko_do_ozdobienia.doc

      

     KARTY PRACY:

     LINK - 6latki_Cyfry_i_znaki.doc

     LINK - 5_latki_liczenie_zbiorow_i_rysowanie_tyle_kresek.doc

      

     ZADANIA DODATKOWE:

     LINK - dodatkowo_licz_i_koloruj_wielkanoc.doc

     LINK - dodatkowo_laczenie_w_pary_tyle_samo_pisanek.doc

      

     Zapraszamy do naszej zakładki "Pszczółki Materiały". Znajdziecie tam zadania do wykonania w wolnej chwili

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 08.04.2020 (środa)

     LINK -  8.04.sroda_opis_zajec.doc

     PIOSENKA "Najpierw skłon"

     KARTY PRACY:

     LINK - grafomotoryka.pdf

     LINK - karta_pracy_dla_dzieci_5_letnich_Litera_P.doc

     ZADANIE DODATKOWE:

     LINK - karta_pracy_polacz_takie_same_obrazki_(1).doc

      

     Kochani Rodzice w zakładce "Materiały Pszczółki" jest zamieszczone zadanie do wykonania w wolnej chwili. 

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     Szczegółowy opis zajęć na dzień 07.04.2020 (wtorek)

     LINK - opis_zajec_na_wtorek_07.04.2020.doc

      

     Piosenka "Zając malowany"

      

     KARTA PRACY:

     LINK - obrazek_wielkanocny.doc

      

     ZADANIE DODATKOWE:

     LINK - historyjka_obrazkowa.doc

     LINK - koszyk_wielk.odt

     LINK - jaja_2.odt

     LINK - mandala_wielk.odt

      

     Kochani Rodzice w zakładce "Pszczółki Materiały" zamieszczamy zadania do wykonania w wolnej chwili.

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 06.04.2020 (poniedziałek)

      

     LINK - opis zajęć na 06.04.2020 poniedziałek

     LINK - Zestaw_cwiczen_gimnastycznych_z_gazetami.doc

      

     KARTA PRACY: rysowanie szlaczków po śladzie

     LINK - pisanka.pdf

      

     ZADANIA DODATKOWE: kolorowanie mandali (do wyboru)

     LINK - mandala.1.pdf

     LINK - mandala.2.pdf

      

     Zapraszamy Was do posiania rzeżuchy. Potrzebne nam będzie kilka rzeczy:

     - spodek, tacka, wata lub waciki, woda i najważniejsza rzecz, to nasinka rzeżuchy. Jeśli nie macie takich nasionek, mogą byc inne, np trawa.

     Narysujcie co Wam urosło.

     Poniżej filmik: z dokładnym opisem wink

     Powodzenia smiley

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w okresie od 25.03. do 03.04.2020 do nauki zdalnej – tematyka wiosenna  -  grupa Pszczółki

     25.03. środa
     Poranek – zabawa z piosenką np...,,Głowa, ramiona,..”
     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     1. Słuchanie wiersza pt. A. Łady – Grodzickiej ,,Wiosenne kwiaty”.

     Rozmowa na temat treści utworu – wymienianie zwiastunów wiosny. Nazywanie kwiatów wiosennych, odczytanie całościowe ich nazw. Dzielenie nazw kwiatów na sylaby, wyodrębnienie głoski na początku wyrazu. Przeliczanie obrazków kwiatów liczebnikami porządkowymi
     Układanie zdań – z wyrazami np. wiosna, krokus, stokrotka – liczenie słów w zdaniu
     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem piłeczki
      

     Karta pracy, ćwiczenia cz. 3 – kolorowanie kwiatów wiosennych,
     Karta pracy – ćwiczenie grafomotoryczne - rysowanie szlaczka.
     Karta pracy – dodatkowo mandala wiosenna, kwiaty wiosenne i ich cienie

     26.03. czwartek
     Poranek – zabawa z piosenką np. ,,Głowa, ramiona,..”
     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     1. Przypomnienie znaczenia przysłowia o marcu (W marcu jak w garncu). 

     Wyodrębnienie wyrazu garnek. Zapoznanie z literą „g, G” małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: garnek, Gutek. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Odczytanie wyrazów oraz podanych sylab. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską g. Określenie, że głoska g jest spółgłoską.
     Czytanie wyrazów, zdań z nową literką

     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

     2. Śpiewanie piosenki o wiośnie ,,Nie śpijcie, kiedy wiosna” - przypomnienie słów i melodii piosenki. Przypomnienie wiadomości na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie (w życiu roślin, zwierząt) oraz w pogodzie w marcu (deszcz, wiatr, śnieg, słońce). Zabawa ilustracyjna przy śpiewie piosenki (podanie opisu zabawy do słów piosenki). Zabawy rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu piosenki.
      

     Karta pracy dz. 6-letnie - ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter „g, G” w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.

     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się głoską g lub kreślenie szlaczka.


     27.03. piątek

     Poranek – zabawa z piosenką ,,Głowa, ramiona,..”

     AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

     1. Wprowadzenie znaków matematycznych: =,<,>. Liczenie obrazków kwiatów wiosennych, liczmanów. Porównywanie liczebności zbiorów, mniej, więcej, tyle samo. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-8. Wprowadzenie znaków matematycznych.
     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem piłeczki
      

     Karta pracy -  6-latki – ćwiczenia cz.1, uzupełnianie ćwiczeń, wpisanie znaków  =,<,>.
     Karta pracy - 5-latki – rysowanie w pętlach właściwej liczby elementów

      

      

     30.03. poniedziałek

     Poranek – zestaw zabaw ruchowych np. ,,Słonko wstaje”, ,,Kwiaty rosną - kwiaty więdną”, .......
     ,,Bociany chodzą po łące”

     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     1. Słuchanie opowiadania M. Galicy ,,Jak chomik szukał wiosny” ilustrowanego obrazkami. Uważne wysłuchanie opowiadania. Wymienianie zwiastunów wiosny występujących w opowiadaniu.
     (bazie na wierzbach, deszczyk, powroty ptaków). Opowiadanie treści  utworu z zachowaniem kolejności wydarzeń.

     Poznanie nazw ptaków przylatujących do nas na wiosnę.

     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zumba  (podanie linku: filmik)

      
     Karta pracy – rysowanie po śladzie – obrazek wiosenny


     31.03. wtorek
     Poranek – zabawa z piosenką np. ,,Duża piłka”
     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

     1. Wysłuchanie piosenki ,,.Kiedy wiosna przyjdzie do nas”. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki, liczenie zwrotek piosenki. Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. Nauka słów i melodii I zwrotki piosenki oraz refrenu piosenki. Ćwiczenie aparatu mowy na zgłoskach; tj. rech, rech, kum, kum, kle, kle

     AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA

     2. Praca plastyczna – projektowanie sukienki dla Pani wiosny (z wykorzystaniem dowolnych materiałów dostępnych w domu) . / lub Rysowanie kredkami na temat  Wiosna idzie przez świat


     Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie po śladzie)

     01.04. środa
     Poranek – ćwiczenia poranne / zabawa z piosenką Rymowana gimnastyka
     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     1. Zapoznanie z literą „w, W” małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: wiosna, Wanda. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach, liczenie ich. Odczytanie wyrazów oraz podanych sylab. Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską w. Określenie, że głoska w jest spółgłoska. Przypomnienie, kiedy wyraz piszemy z wielkiej litery
     Czytanie wyrazów, zdań z nową literką
     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Ćwiczenia gimnastyczne – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem piłeczki
      

     Karta pracy dz. 6-letnie- ćwiczenia cz. 2, wskazanie liter „w, W” w podanych wyrazach, próba pisania w liniach litery.
     Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się na głoskę  w/ kreślenie szlaczka.

     02.04. czwartek
     Poranek - ćwiczenia poranne
     AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

     1. Wprowadzenie znaków matematycznych: +, - . Dodawanie i odejmowanie na konkretach. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-8. Wprowadzenie znaków matematycznych.
      


     AKTYWNOŚC TECHNICZNA

     2. Wykonanie pracy technicznej - Tulipan origami - instrukcja poprzez podanie linku
      

     Karta pracy - 6-latki – ćwiczenia cz. 1, uzupełnianie ćwiczeń, wpisanie znaków +,-. Dodawanie i
     odejmowanie na konkretach, wpisywanie wyniku.
     Karta pracy - 5-latki – liczenie elementów, rysowanie tyle kropek, ile jest elementów, kolorowanie obrazków.

      

     03.04. piątek
     Poranek - ćwiczenia poranne
     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

     1. Nauka krótkiego wierszyka ,,Za co lubimy wiosnę”.
     Zagadki o wiośnie – dzielenie na sylaby rozwiązania zagadek
     Wymienianie nazw miesięcy wiosennych (marzec, kwiecień, maj) – zapoznanie z nazwą nowego miesiąca kwiecień oraz z przysłowiem związanym z nazwą miesiąca.
     Dzieci 6-letnie - utrwalenie nazw miesięcy

       Zabawa słowna typu: kończenie zdania: Lubię wiosnę, bo.....

     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zumba  (podanie linku: filmik)


     Karta pracy –  z literkami
     Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie po śladzie)

      

      

     Drodzy Rodzice, codziennie będziemy zamieszczały dodatkowe materiały do realizacji podanych wyżej tematyk.  Zapraszamy do ich wykorzystywania.

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 03.04.2020 (piątek)

     LINK - opis zajęć na piątek 03.04.2020

     LINK - Zestaw_cwiczen_gimnastycznych_ZUMBA.doc

      

      

      

     KARTA PRACY -  łączenie literek w odpowiedniej kolejności, odczytanie wyrazu: WIOSNA,
     kolorowanie pól z literkami

     LINK - ćwiczenie 1

     DODATKOWO - łączenie obrazków kończących się taką samą głoską

     LINK - ćwiczenie 2

      

     Czy Wiesz, że 03. kwietnia jest DZIEŃ TĘCZY?

     Może zrobicie tęczę ?.....

     LINK - Przepis_na_tecze.odt

     Propozycja wykonania doświadczenia 

     Obrazek do pokolorowania dla chętnych

     LINKtecza.odt

     Miłej zabawy smiley

     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 02.04.2020 (czwartek)

     LINK - Opis_zajęć_na_02 kwietnia

     Piosenka do zabaw porannych

     KARTY PRACY

     6 latki: 

     LINK - img015.pdf

     LINK - img016.pdf

     LINK - img017.pdf

     5 latki:

     LINK - zadania_dla_5_latkow.odt

     LINK - zadania_dla_5_latkow_1.odt

     LINK - zadania_dla_5_latkow_2.odt

     Jak liczyć? - film

     Film - Lili liczy 

     2 AKTYWNOŚĆ TECHNICZNA - Tulipan origami

      

     ZADANIA DODATKOWE:

      

     – Ćwiczenie spostrzegawczości – praca z obrazkiem - liczenie, ile jest  bocianów, motyli, a ile ukryło się żabek

     LINK - obrazek_bocian.pdf

     - Zachęcenie dzieci do podjęcia próby wiązania sznurowadeł.

     Uczymy się wiązać sznurowadła. 

     Czy to jest łatwe, czy trudne zadanie? Przekonajcie się sami. Powodzenia.


      

      

      

     KARTA PRACY - liczenie poszczególnych kwiatków, obrysowanie ich, kolorowanie obrazka

     LINK - kwiaty_w_wazonie.pdf

      

     KARTA PRACY - liczenie przedmiotów w danym zbiorze, rysowanie tylu kresek, kolorowanie obrazka

     LINK - zbiory_w_pętlach.pdf

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 01.04.2020 (środa)

      

     LINK - opis zajęć na środę 01.04.2020


     LINK - piosenka_najpierw_sklon.doc

      

      

     KARTY PRACY

     LINK - karta_pracy_litera_obrazki.pdf

     LINK - szlaczki1.pdf

      

     ĆWICZENIA W CZYTANIU (DZIECI 6-LETNIE)

     LINK - czytanka_1.pdf

     LINK - czytanka_2.pdf

     Zadanie dodatkowe

     Dzisiaj 1 kwiecień - czas na żarty... 

     PRIMA APRILISwink

     LINK - prima.odt

     Na początek mamy dla Was śmieszne zadanie na rozruszanie

     LINK - Nietypowa_gimnastyka_opowiesc_slowno-ruchowa.pdf

     Teraz zapraszamy do zrobienia eksperymentu.

     Czy obrazek może pływać? - sprawcie sami...

     LINK - Schemat_wykonania_zadania.odt

     Poniżej przepis na wykonanie glutka

     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 31.03.2020 (wtorek)

     LINK - opis zajęć na wtorek 31.03.2020

      

     Zabawa ruchowa -  słowa piosenki LINK -  krasnoludek_slowa.doc

     PIOSENKA "Kiedy wiosna przyjdzie do nas"

      

     PRACA PLASTYCZNA -  ozdabianie sukienki pani Wiosny

     LINK - pani Wiosna

     KARTA PRACY -  rysowanie szlaczków po śladzie

     LINK - szlaczki.pdf

     Moi Drodzy!!!

     Dzisiaj zapraszamy do zrobienia zadań z wiosennego kodowania. 

     Uwaga: zadanie można przerysować

     LINK - MOTYL_PSZCZOLA_BIEDRONKA.pdf

     Może posadzicie dzisiaj cebulę? 

     Jak to zrobić?

     Weź słoik, nalej do wysokości 1/4  wody, włóż cebulę. Pamiętaj, słoik powinien być niezbyt szeroki - tak aby cebula w nim stała, a nie leżała. Sprawdzaj codziennie poziom wody, aby nie wyparowała. 

     Obserwuj co z niej wyrośnie i nie zapomnij o narysowaniu, tego co zaobserwowałeś/aś.

     Pracę możesz przysłać na nasz fanpage

                                                           https://www.facebook.com/pm1kozuchow/

     Powodzeniawink

        

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 30.03.2020 (poniedziałek)


     LINK - zajęcia dydaktyczne na poniedziałek_30.03..doc

     LINK - Zumba dla dzieci

     LINKZestaw_cwiczen_gimnastycznych_ZUMBA.odt

     KARTA PRACY: obrazek wiosenny, rysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka 

     LINK -  obrazek_wiosenny.pdf
      

     KARTA PRACY: szlaczki do wyboru

     LINK - szlaczki.pdf

     LINK - szlaczki_2.pdf

      

     ZADANIA DODATKOWE: łączenie w pary takich samych obrazków, kolorowanie ich

     LINK - karta pracy 1

     LINK - karta pracy 2

      

     30 marca to Światowy Dzień Muffinki

     Kochane Dzieci i Rodzice

     zapraszamy do świętowania i wspólnego wykonania

     muffinek/ babeczek.

     LINK -  plakat.odt

     Muffinkowe memo: wydrukuj, wytnij i znajdź pary.

     LINKSlodkie_babeczki_pomoce_dydaktyczne(1).pdf

     Poniżej jest przykładowy filmik, ale jeśli macie swój sprawdzony przepis oczywiście możecie z niego skorzystać.

     Narysujcie swoją wymarzoną, ulubioną babeczkę 

     Powodzenia :)

     Przepis na muffinkismiley

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 27.03.2020 (piątek)

     Poranek – zabawa z piosenką  ,,Głowa, ramiona,..”- LINK - PIOSENKA z dnia 25.03.2020

      

     AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

      

     1.Wprowadzenie znaków matematycznych: =,<,>. 

     Prosimy rodziców o przygotowanie karteczek /kartoników z cyferkami np. 1, 2, 3, 4 oraz  narysowanymi znakami: >,<,=.

     ! Do wykonania zadania oprócz / zamiast klocków można wykorzystać rzeczy znajdujące się w domu, np. łyżki, orzechy, jabłka, kubki, krzesła, buty - z nich budujemy zbiory,  które będziemy porównywać  (WAZNE - w jednym zbiorze jest mniej przedmiotów, a w drugim więcej i porównujemy oba zbiory. Zbiory można otoczyć kółkiem z kawałka tasiemki czy sznurka)


     1. ,,Budujemy wieżę z klocków”- porównywanie liczb, wprowadzenie znaków:>,<,=.
     - prosimy dziecko, aby ustawiło wieżę z klocków, np. jedna wieża z 4 klocków, a druga wieża z 2 klocków, 3 krzesła i obok 2 krzesła, 6 łyżek obok 4 łyżki, 3 buty obok 2 buty....

     Dziecko przelicza ilość klocków (innych rekwizytów), pod każdym zbiorem układa odpowiednią cyfrę. Pytamy, gdzie jest więcej i pokazujemy znak >, który oznacza ,,jest więcej” i wstawiamy ten znak między cyfry. Mówimy: cztery jest więcej niż dwa.
     -  w podobny sposób dziecko układa wieżę 1 i 3 klocki, 3 i 4 klocki lub 1 i 4 łyżki i wprowadzamy znak
     <, czytając: jeden jest mniej niż trzy, itd
     - w podobny sposób dziecko układa wieżę 3 i 3 klocki, 4 i 4 klocki i wprowadzamy znak
     =

     LINK Poznajemy znaki

     2. Karta pracy – liczenie kwiatów w wazonie, przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-8, wpisanie znaku większości lub mniejszości, kolorowanie obrazka

      

     LINK - karta_pracy.docx

     Karta pracy - 6-latki – ćwiczenia cz.1; s.62 uzupełnianie ćwiczeń, wpisanie znaków =,<,>.


     Karta pracy - 5-latki – rysowanie w pętlach brakującej liczby elementów tak, aby ich ilość zgadzała się z cyfrą

     LINK - rysowanie_w_pętlach.docx
      


     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

     2. Ćwiczenia gimnastyczne – propozycje  ćwiczeń z wykorzystaniem piłeczki z dnia 25.03.

      

     ZADANIA DODATKOWE

     Śpiewanie piosenki ,,Maszeruje Wiosna"

     "Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik

     Tę piosenkę znają i śpiewają wszystkie przedszkolaki

     Aby zabawa z piosenką była weselsza proponujemy podczas śpiewania wystukiwać rytm piosenki, np. łyżkami, tupać nóżkami albo klaskać rączkami....a może wykonasz grzechotkę lub inny instrument

     1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
     maszeruje drogą mała wiosna.
     Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
     i jeden warkoczyk krótki.

     Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
     lecą i świergocą głośno i wesoło.
     Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
     gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

     2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
     małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
     balony, a z nich każdy jest zielony.

     Ref. Maszeruje wiosna .......

     3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
     każda trawka chce być już zielona.
     Gdybyś zapomniała inną drogą poszła
     zima by została mroźna.

     Ref. Maszeruje wiosna ......

      

      

     Ćwiczenia grafomotoryczne 

      

     LINK - szlaczki do druku

      

     Dodatkowa propozycja dla Rodziców i Dzieci

     PORANKI FREBLOWSKIE DLA DZIECI.

     Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) na naszym głównym fanpage (https://www.facebook.com/FROEBELpl/) o godzinie 10:00 zapraszamy wszystkie dzieci przed ekrany.

     Zajęcia potrwają około 15 minut i będą tak realizowane, że dzieci w wieku przedszkolnym spędzą z nami bardzo fajny czas.

      

     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Szczegółowy opis zajęć na dzień 26.03.2020 (czwartek)

      

     Poranek – zabawa z piosenką  ,,Głowa, ramiona,..”- LINK - PIOSENKA z dnia 25.03.2020

     Tekst piosenki: Głowa, ramiona, kolana, pięty


     A gimnastyka dobra sprawa
     Dla nas wszystkich to zabawa
     Ręce w górę i w przód i w bok
     Skok do przodu, w górę skok.

     Głowa, ramiona, kolana pięty
     Kolana, pięty, kolana, pięty
     Głowa, ramiona, kolana, pięty
     Oczy, uszy, usta, nos.

     Głowa, ramiona, kolana pięty
     Kolana, pięty, kolana, pięty
     Głowa, ramiona, kolana, pięty
     Oczy, uszy, usta, nos.

      

     AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

      

     1. Zapoznanie z literą ,,g, G” na podstawie wyrazów: garnek, Gutek


     - Przypomnienie znaczenia przysłowia o marcu (W marcu jak w garncu).Wyodrębnienie wyrazu garnek

     - Zapoznanie z literą „g, G” małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazów: garnek, Gutek
     - Dzielenie wyrazów na sylaby (gar-nek, Gu-tek) poprzez wyklaskiwanie, liczenie sylab
     - Wyodrębnienie głosek w podanych wyrazach (g-a-r-n-e-k, G-u-t-e-k), liczenie ich.
     - Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską g. (np. gwiazda, guzik, gołąb, ...)
     - Określenie, że głoska g jest spółgłoską. (przypomnienie dzieciom, że spółgłoski wymawiamy krótko)
     - Obrazek z literą - Pokaz litery g,G; odczytanie wyrazu garnek       - Karta pracy dla dzieci 6-letnich – kreślenie w liniach litery ,,g, G” najpierw po śladzie, potem samodzielnie

     LINK Literka_G.pdf

      

     - Dzieci 5-letnie - kolorowanie obrazków przedmiotów rozpoczynających się głoską ,,g”

     LINK Literka_G_-_kolorowanki.pdf

      

     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

      

     2. Śpiewanie piosenki o wiośnie ,,Nie śpijcie, kiedy wiosna”LINK PIOSENKA
      

     - przypomnienie słów i melodii piosenki.

     1. Wiosna biega po łące,
     deszczem trawy podlewa,
     popędza kwiaty, by rosły,
     otwiera liście na drzewach.
     ref. To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie,
     to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie.
     Nie śpijcie, kiedy wiosna,
     nie śpijcie, kiedy wiosna!

     2. Wstańcie, śpiochy zimowe,
     śpicie smacznie jak susły,
     kubeł wody na głowę,
     brzuch napełnijcie pusty!

     ref. To słońcem błyśnie...

     3. Wiosna biega po lesie,
     budzi śpiące zwierzęta,
     śpiewy ptaków przyniesie,
     wiosna o wszystkim pamięta.

     ref. To słońcem błyśnie...


      

     • Przypomnienie wiadomości na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie (w życiu roślin, zwierząt) oraz w pogodzie w marcu (deszcz, wiatr, śnieg, słońce).
     •  Zabawy rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu piosenki.
     • Zabawa ilustracyjna przy śpiewie piosenki – pokazywanie ruchem refrenu piosenki:


     To słońcem błyśnie – rączki do góry, poruszanie palcami
     to deszczem pryśnie – pokazanie rączkami z góry na dół padającego deszczu
     to śniegiem sypnie - pokazanie rączkami z góry na dół padającego śniegu
     to wiatrem świśnie – machanie rączkami nad głową
     Nie śpijcie, kiedy wiosna – pokazanie palcem wskazującym - nie
     nie śpijcie, kiedy wiosna! – pokazanie palcem wskazującym - nie


     Zadanie dodatkowe:

     Pokolorowanie pól obrazka według oznaczeń

     LINK - żabka.pdf

     Ćwiczenia w czytaniu

     LINK - ćwiczenie czytania dla 6latków

      

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


     Szczegółowy opis zajęć na dzień 25.03.2020 (środa)

     Poranek : Zabawa ruchowa z piosenką Głowa, ramiona...

      

     Słuchanie wiersza A. Łady - Grodzickiej "Wiosenne kwiaty"

      

     Już kwiaty zakwitają 

     w lasach, w ogrodach i na łakach

     - mówią o tym, że nadszedł 

     czas wiosny i słonka.

     Przyszły do nas kwiaty w gości

     w swej wiosennej szacie, 

     popatrzcie uważnie, może je poznacie?

     Pierwszy - to przebiśnieg mały.

     Drugi  - to stokrotka kwiatek bardzo mały.

     Trzeci jest jak złota łąka, 

     to kaczeniec cały w pąkach.

     Czwarty - to krokus fioletowy, 

     Piąty - tulipan purpurowy,

     I szósty - to żonkil w złotym kolorze, 

     ten ostatni słoneczny kwiatek

     do wazonu sobie włożę

      

     Rozmowa na temat treści utworu - wymienianie zwiastunów wiosny. Nazywanie kwiatów wiosennych, odczytywanie całościowe ich nazw.

     Dzielenie nazw kwiatów na sylaby: prze-bi-śnieg, sto-krot-ka, ka-cze-niec, kro-kus, tu-li-pan, żon-kil.

     Wyodrębnienie głoski na początku wyrazu: przebiśnieg, stokrotka, kaczeniec,krokus, żonkil.

     Przeliczanie obrazków kwiatów liczebnikami porządkowymi: pierwszy, drugi, trzeci ... .

     Układanie zdań z wyrazami, np. wiosna, krokus, stokrotka... (np. Wiosna jest kolorowa) - liczenie słów w zdaniu.

      

      

     Karta pracy  LINK - KOLOROWANIE KWIATÓW WIOSENNYCH

      

     Karta pracy  LINK - ĆWICZENIE GRAFOMOTORYCZNE

      

     2. Ćwiczenia gimnastyczne z piłką - propozycje 

     Przybory: Mała piłeczka

     1. Zabawa orientacyjno-porządkowa: Czy potrafię słuchać?
     Dziecko biega swobodnie lub maszeruje i bawi się piłeczką (rzuca w górę i łapie). Na sygnał (może to być klaśnięcie) zatrzymuje się natychmiast i jeśli wymknęła się piłka z rąk, zostawia ją na ziemi, aż drugi sygnał pozwoli na ruch. Wtedy dziecko, bawi się dalej tak długo, aż usłyszy następny sygnał na zatrzymanie ruchu.

     2. Ćwiczenie tułowia: Skłon w przód. Rozkrok. Piłka w prawej ręce. Skłon w dół i toczenie piłki po podłodze z ręki do ręki. Po kilku ruchach wyprost i kilka rzutów piłki w górę.

     3. Ćwiczenie tułowia — skłony boczne: Siad skrzyżny, piłka w lewej ręce, prawa ręka na kolanie. Akcentowanie piłką o podłogę z coraz dalszym skłonem w lewo (blisko siebie, dalej i jeszcze dalej). Wyprost, podanie piłki górą do drugiej ręki. Całość ćwiczenia powtórzyć w prawo.

     4. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Leżenie przodem, toczenie piłki po podłodze z ręki do ręki w lekkim skłonie tułowia w tył. Po kilku ruchach odpoczynek z piłką pod brodą

     5. Zabawa na czworakach: Kotki bawią się piłeczkami. Dziecko w przysiadzie podpartym, przed dzieckiem leży piłeczka. Dziecko naśladuje sposób poruszania się kotka, toczy piłeczkę przed sobą i idzie za nią na czworakach. Siada skrzyżnie podnosząc piłkę w górę, aby pokazać, że nie zgubiło piłeczki.

     6. Ćwiczenie równowagi: W staniu jednonóż przekładanie piłeczki z ręki do ręki pod kolanem nogi wzniesionej (po każdym przełożeniu przenieść ramiona w bok). Ćwiczyć stojąc na przemian na lewej i prawej nodze.

     7. Rzuty: W staniu lub siadzie skrzyżnym swobodne rzuty piłki w górę i próba chwytu.

     8. Skrętoskłony: Rozkrok. Piłeczka na ziemi przy lewej stopie. Przetoczyć piłeczkę kilkakrotnie obydwiema rękami dookoła stopy lewej, a potem to samo wykonać przy stopie prawej.

     9. Podskoki: Piłeczki. Dziecko odbija kilkakrotnie piłeczkę od ziemi, potem podskakuje obunóż w miejscu.

     10. Ćwiczenie stóp: Siad skulny podparty (ręce oparte z tyłu o podłogę), piłeczka pod stopą. Toczenie piłeczki stopą aż do zupełnego wyprostu nogi w kolanie i przysuwanie jej do siebie. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy — ćwiczyć lewą i prawą stopą.

     Zadania dodatkowe LINK - KOLOROWANKA MANDALA WIOSENNA

     Karta pracy LINK -  ŁĄCZENIE W PARY - KWIAT I JEGO CIEŃ

liczba odwiedzin: 6612