• Porady specjalistów od rewalidacji

    • W 2020r. podczas pracy zdalnej proponowaliśmy tutaj wiele ciekawych zabaw i ćwiczeń dedykowanych dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszamy do ich wykorzystania w wolnym czasie. 

     Elżbieta Ułasik i Marta Walków-Mazak

      

     Każde dziecko ma prawo do rozwoju i jego wspomagania, a szczególnie dzieci niepełnosprawne, które powinny być otaczane większą troską zarówno przez swoich rodziców, jak i nauczycieli, terapeutów, z którymi spotykają się w ciągu swojego życia.

      

     Celem rewalidacji jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości oraz przygotowanie go do codziennego życia tak, aby było zaradne, umiało świadomie sterować własnym życiem i zachowaniem, by mogło uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować kształcenie na kolejnym etapie edukacji

      

     Rewalidacja to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku niepełnosprawnemu osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

      

     Należy pamiętać, że:

     • każde dziecko posiada indywidualne możliwości rozwojowe, braki i uzdolnienia, które podlegają indywidualnej, charakterystycznej tylko dla niego stymulacji, rewalidacji i rehabilitacji,

     • wszystkie oddziaływania rewalidacyjne (stymulujące, usprawniające, korekcyjne i kompensacyjne) przynoszą poprawę rozwoju umysłowego, ruchowego, dojrzałości społecznej uwzględniającej czynniki indywidualne i społeczne,

     • nie należy negatywnie oceniać i zaprzestawać pracy rewalidacyjnej nawet wtedy, gdy nie dostrzegamy postępów dziecka lub są one niewielkie, gdyż może to być wynikiem rozległych zaburzeń i obszernych zaniedbań społeczno-środowiskowych,

     • większe szanse na rezultaty daje jak najwcześniejsze podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych,

     • istotne dla przebiegu i efektów działań rewalidacyjnych jest nawiązanie kontaktu emocjonalnego nauczyciela z dzieckiem,

     • ważnym warunkiem powodzenia i sukcesów rewalidacji jest nawiązanie współpracy terapeuty z rodzicami i zaangażowanie rodziny w proces edukacji i terapii dziecka, który powinni kontynuować w warunkach domowych,

     • należy przygotować środowisko do akceptacji i pomocy dziecku o specjalnych potrzebach.

      

     Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

     • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone, zaburzone,

     • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,

     • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,

     • stymulowanie rozwoju.

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

     WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI:

     Poniżej sukcesywnie przedstawiać będziemy przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych, motoryki małej i dużej, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi.

     Dzisiaj proponujemy ćwiczenia rozwijające funckję wzrokową:

     Percepcja wzrokowa  to umiejętność spostrzegania barwy, kształtu, skupiania wzroku, wyodrębnianie elementów z tła. Jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych oraz do ich interpretowania w odniesieniu do nabytych wcześniej doświadczeń. Zdolność postrzegania wzrokowego bierze udział prawie we wszystkich działaniach człowieka, dlatego też niezwykle istotne jest jej stymulowanie i wszystkich dzieci. Właściwy rozwój percepcji wzrokowej ma zasadnicze znaczenie w nauce czytania, pisania, rozwiązywania zadań arytmetycznych.

     Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

     1. składanie pociętych obrazków, figur, pocztówek  (od prostych dwuczęściowych do skomplikowanych puzzli) według wzoru i z pamięci;

     2. dopasowywanie części obrazków do całości;

     3. wskazywanie różnic między dwoma obrazkami;

     4. wyszukiwanie szczegółów na obrazku, np. określonych figur geometrycznych;

     5. uzupełnianie rysunku brakującymi elementami;

     6. dobieranie par takich samych obrazków (popularne gry „Memo”);

     7. odwzorowywanie kompozycji przy użyciu klocków, patyczków, wałeczków wykonanych z plasteliny według wzoru i z pamięci;

     8. wyodrębnianie figur z tła – np. kół spośród wielu nakładających się na siebie;

     9. wyszukiwanie elementów przedmiotu ukrytego pośród dużej ilości obrazków;

     10. segregowanie obrazków według podanego kryterium, np. wielkość, kształt, temat, kolor, część mowy itp.;

     11. zapamiętywanie przedmiotów, kształtów, wyrazów prezentowanych w określonej kolejności i odtwarzanie ich;

     12. układanie historyjek obrazkowych i opisywanie ich zgodnie z kolejnością wydarzeń;

     13. wyszukiwanie wyrazów ze wskazaną literą, sylabą;

     14. domina obrazkowe, literowe, sylabowe, wyrazowe;

     15. rysowanie z pamięci eksponowanych wzorów;

     16. układanie figur, kształtów, szeregów według wzoru i z pamięci;

     17. różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni – wskazywanie, co jest blisko, a co daleko.

      

     ZABAWY DLA DZIECI ROZWIJAJĄCE MAŁĄ MOTORYKĘ

     Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku pokazującego jak usprawniać pracę rączki małego dziecka.

     Motoryka duża

     Motoryka to sprawność ruchowa każdego człowieka i zdolność do wykonywania wszelkiej aktywności, u której podłoża leży właśnie ruch. Mówiąc o motoryce dużej, mamy na myśli zręczność ruchową całego ciała.

     Ćwiczenia wspomagające rozwój  motoryki dużej:

     1. chodzenie i bieganie po drodze równej i z przeszkodami (tory przeszkód);

     2. podskoki obunóż i na jednej nodze, pojedyncze;

     3. czołganie się, chodzenie na czworakach (zabawy naśladowcze), przechodzenie przez obręcz; zabawy – zagadki pantomimiczne naśladujące codzienne czynności lub zawody (np. jazda rowerem, samochodem, mycie się, „zgadnij, jaki to zawód” np. kierowca, malarz, fryzjer, informatyk itp.);

     4. ćwiczenia równoważne – chodzenie po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce, rozłożonej skakance;

     5. ćwiczenie płynności ruchów: naśladowanie lotu ptaków, przechodzenie pomiędzy gałęziami drzew (ruchy rozgarniające rąk) itp.

     6. podrzucanie, łapanie, odbijanie piłki, rzuty do celu, skoki z piłką trzymaną między kolanami, zabawy grupowe z piłką;

     7. chodzenie na palcach, piętach, zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stopy;

     8. rzucanie do celu przed siebie, za siebie (ręką lewą i prawą);

     9. „waga” – stojąc podawanie piłki nad głową (ręce proste w łokciach);

     10. podawanie piłki górą do drugiej osoby i odbieranie dołem lub podawanie prawą stroną, a odbieranie lewą;

     11. skoki obunóż i na jednej nodze, przeskakiwanie przez przeszkody (obunóż), skoki na skakance;

     12. przepychanie przedmiotów;

     13. ciągnięcie liny;

     14. krążenie ramion (wyprostowanych – oddzielnie, razem, naprzemiennie) przed sobą i z boku;

     15. chodzenie tyłem;

     16. bieg do celu z wykonywaniem różnych czynności;

     17. bieganie w miejscu z jednoczesnym podnoszeniem wysoko kolan, uderzaniem
      się o pośladki, ruchami rąk itp.;

     18. ruchy naprzemienne – dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie.

      

     ĆWICZENIA RUCHOWE DLA DZIECI

     I dalej ćwiczymy rączki: wykonujemy Piłeczki Sensoryczne:

     Potrzebne będą:

     - butelka plastikowa

     - baloniki kolorowe, ze wzorami

     - ryż                                                            Do dzieła!!!

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

     *******************************************************************************

     Propozycje zabaw logopedycznych mogą Państwo zaleźć w zakładce

     Kącik Logopedyczny

      

     Od dnia dzisiejszego tj. 29.05.2020 r. do końca roku szkolnego zadania w ramach terapii logopedycznej będą umieszczane raz w tygodniu w piątek. 

      

     W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: logopedapm1@o2.pl  (odpowiedzi proszę się spodziewać w każdy piątek do godz. 14.00)

      

      

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 26.06.2020 r.

     Zabawy z sylabami i gloskami, ćwiczenia wokazlizacji i nasladownictwa motorycznego, rysowanie bez odrywania ołówka od kartki

      

     Ua_26.06.2020_r..pdf

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 19.06.2020 r.

     Propozycje zabaw rozwijące: ćwiczenie analizy i syntery wzrokowej, stopnioweanie przymiotników, ćwiczenia lewopółkulowe

     Ta_zabawy_19.06.2020_r..docx

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 05.06.2020 r.

     Propozycje zabaw rozwijące: motorykę małą i wyobraźnię przestrzenną, doskonalenie czytania sylabowego oraz myślenia logicznego i analizy poprzez wykluczanie

     Sa_zabawy_05.06.2020_r..docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 29.05.2020 r.

     Powtarzamy, czytamy sylaby po rodzicu. Ćwiczymy rozumienie poleceń. Uczymy się budowania zdań oraz kształtujemy orientację przestrzenną:

      

     Ra_29.05.2020_r..docx

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Dodatkowo można ćwiczyć z dzieckiem - koncentrację, skupienie, nazywanie oraz odwzorowywanie. Ćwiczenia wspierające rozwój motoryki małej, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Karty można wydrukować lub wyświetlać dziecku a nastepnie z dzieckiem sprawdzić poprawność wykonanego zadania.

      

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 21.05.2020 r.

     Ćwiczenia lewopółkulowe, rysowanie oburącz, Układanie sekwencji to ćwiczenie bardzo mocno angażujące do pracy lewą półkulę. Wymaga analizy krok po kroku, linearnie. Ćwiczy dodatkowo koncentrację i uwagę oraz analizę wzrokową.

     Pa_21.05.2020.docx

     ________________________________________________________________

      

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 19.05.2020 r.

     Ćwiczenia precepcji wzrokowej, usprawniania analizatora wzrokowego

      

     Oa_gry_i_zabawy_19.05.2020_r..docx

     ............................................................................................................................................................................................................

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 14.05.2020 r.

     Dziś zabawa logiczna rozwijająca analizę i syntezę wzrokową. Dopasowanka - odrysuj, pomyśl, poszukaj i ułóź.

     Na_Dopasowanka_14.05.2020_r..docx

     ............................................................................................................................................................................................................

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 12.05.2020 r.

     Dziś zabawy z kolorowaniem. Wybierz kolorowankę. Powiedz co widzisz na obrazku. Nazywaj wybrany kolor i ten element który chcesz pokolorować.Zadanie rozwija wyobraźnie, mowę opowieściową. Obrazek przed i po pokorowaniu można wydrukować.

     Kolorowanki

     ............................................................................................................................................................................................................

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 07.05.2020 r.

     Pierwsza głoska. Powtarzamy po Rodzicu nazwę, lub nazywamy samodzielnie. Dopasowujemy obrazek do głoski

     Pierwsza głoska

     ................................................................................................................................................................................................................

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 05.05.2020 r.

     Utrwalamy pojęcia matenatyczne: większy - mniejszy, wiecej - mniej

      

     Matematyczne domki

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 30.04.2020 r.

     Zapoznajemy dzieci z rymami i razem z dziećmi torzymy nowe rymy. Zabawy rymotwórcze to ważny element edukacji językowej dziecka:
     – kształtują świadomość dźwiękowej warstwy mowy, która jest niezbędna podczas nauki czytania i pisania;
     – wzbogacają zasób słownictwa;
     – rozwijają umiejętności narracyjne.

     Ka_Rymy_30.04.2020_r..docx

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 28.04.2020 r.

     Dzielimy słowa na sylaby. Nazywamy obrazki, dzielimy na sylaby i klaszczemy w dłonie.

     Ja_dzieliny_na_sylaby_28.04..docx

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 23.04.2020 r.

     Labirynty uczą przewidywalności, koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenia logicznego czy chociażby prawidłowego trzymania przyrządów do pisania i rysowania. 

      

     Ia_Labirynty_23.04.2020_r..docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do  Zabaw logopedycznych 21.04.2020 r.

     Sekwencje odzwierciedlają porządek znaków językowych - pisanych i mówionych. Pozwalają one poznawać regułę, ćwiczą dostosowywanie się do niej. Ćwiczenia są także przygotowaniem do nauki pisania i czytania, ponieważ kształtują porządkowanie świata od lewej do prawej i od góry do dołu. Dodatkowo ćwiczą koncentrację uwagi.

     Sekwencje_21.04.docx

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 16.04.2020 r.

     Dziś zabawa na koordynację ruchową, refleks i ćwiczenie w schemacie ciała. Rodzice czytają wierszyk powoli a dziecko pokazuje. Następnie czytamy coraz szybciej i szybciej.

      

     pokazywanie.docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 14.04.2020 r. Ćwiczenia pamięci słuchowej: Co słychać w moim domu? Rodzice z dziećmi przygotowują po 5 rzeczy które wydają dźwięki (może oczywiście być więcej) np. zegarek z budzikiem, klucze, ryż zamknięty w butelce, grzechotka, platikowa butelka, pokrywki od garnków. Układamy wszystkie rzeczy na środku i sprawdzamy jakie dźwieki wydają zebrane rzeczy. Następnie zawiązujemy dziecku oczy, dziecko ma zgadnąć jaki mamy przedmiot po usłyszeniu dźwięku

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 09.04.2020 r. Pozwólmy dzieciom pomagać nam w pracach domowych - sprzataniu, gotowaniu. Wyznaczmy im zadania, które wiemy, że wykonaja np: wytrzeć kurze, odkurzyć pokój, pozamiatać, umyć warzywa do sałatki - pokroić je pod naszą kontrolą. 

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 07.04.2020 r.

     cw_wzory_i_nakretki.docx

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 02.04.2020 r. - Rodzicu przeczytaj dziecku jego ulubiona bajkę. W trakcie czytania zadawaj dziecku pytania: pokaż mi gdzie jest (np. pies, kot, Czerwony Kapturek) - ważne jest aby dziecko wskazywalo palcem, Co robi na obrazku?, Co widzisz na obrazku?, Jaki to ma kolor?, Jaki głos wydaje zwierzę? Ważne jest aby dziecko budowało dłuższe wypowiedzi  np. Tu jest pies, Pies szczeka hau, hau. Takim ćwiczeniem usprawniamy mowę, budowanie zdań, słuchanie, koncentrację, skupienie. 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zadanie dodatkowe do Zabaw logopedycznych 31.03.2020 r. - Rodzicu zagraj z dzieckiem w jego ulubioną grę planszową.

      

     Sztucce_-_karty_do_odwzorowania.pdf

      

     *******************************************************************************

      

     Serdecznie zapraszam do zakładki   Porady terapeuty pedagogicznego Znajdziecie tam państwo mnóstwo propozycji zabaw i zadań dla dzieci, które objęte są w naszym przedszkolu  zajęciami specjalistycznymi takimi jak: zajęcia terapii pedagogicznej a także zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Zapraszam do wspólnego rysowania z dzieckiem

      Jak narysować kurczaczka?....smiley

     Zapraszam do obejrzenia filmu*

     Zrozumieć autyzm

     LINK -  https://www.facebook.com/5minutdlazdrowia/videos/2003463993030572/

     LINK - Autyzm_u_dziecka_plakat.pdf

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Zapraszam do układania puzzli

     * Aby otworzyć puzzle należy skopiować link z adresem strony i wkleić go w wyszukiwarce.

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c89c948f5be

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=035f97a705fc

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1abaa32d54fe

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24ea14e7254d

     LINK - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01b37c1a3eb9

      

liczba odwiedzin: 8286